$left
$middle

Arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism

Malmö stad arbetar på olika sätt mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Här hittar du information och exempel på hur arbetet ser ut.

Malmös muslimska historia

Det pågår en inventering av Malmös muslimska historia. Vet du något som borde stå här, skicka in ditt förslag till kulturförvaltningens kansli.

Kunskap och utbildning

Konst som antirasistiskt verktyg

Nationellt och lokalt arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism

Publikationer

sv