Publicerad 8 juli 2019

8 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bostadstillsyn

Om du misstänker att ditt boende exempelvis har en fuktskada eller för dålig ventilation ska du kontakta fastighetsägaren. Om du inte får hjälp av hen som är ansvarig kan du kontakta miljöförvaltningen och få en bedömning.

Dålig inomhusmiljö kan bero på

  • fukt och mögel
  • ventilation och ren luft inomhus
  • skadedjur och ohyra
  • inomhustemperatur och drag
  • buller.

Detta kan leda till allergiska besvär, besvär med andningsorgan, koncentrationssvårigheter, ökade stressnivåer och försämrad luftkvalitet.

På Folkhälsomyndigheten.se kan du läsa mer om kopplingen mellan inomhusmiljö och hälsa.

Fastighetsägarens ansvar

Om du misstänker en fuktskada, att ventilationen är dåligt, problem med skadedjur eller för låg temperatur ska du först kontakta fastighetsägaren. Det är viktigt att ge hen möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen.

Det är fastighetsägaren som ska kunna visa att verksamheten sker utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö, så kallad omvänd bevisbörda. Kraven som miljöförvaltningen ställer på fastighetsägare är minimikrav för att inomhusmiljön i bostäderna inte ska riskera att orsaka hälsoproblem för de boende.

Läs mer om det som gäller för fastighetsägare

Anmäl behov av bostadstillsyn

Du ska alltid först kontakta den som orsakar en störning och/eller den som ansvarar för huset som du bor i. Detta är viktigt eftersom det är den personens ansvar att undersöka och åtgärda problemet innan du kontaktar miljöförvaltningen. Får du däremot ingen hjälp av fastighetsägaren, trots att du tagit kontakt med ansvarig person, kan du anmäla ditt ärende till miljöförvaltningen.

Det kostar inget att anmäla och utredningarna är alltid oberoende.

Om bedömningen är att olägenhet för människors hälsa finns kontaktar miljöförvaltningen fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som är den som är skyldig att utreda störningen. Miljöförvaltningen kan om en sådan undersökning inte görs frivilligt besluta, genom ett föreläggande med eller utan vite, att ansvarig ska utreda och eventuellt åtgärda störningen.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon: 040-34 35 15