Publicerad 25 juli 2019

25 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Utöver registreringsavgiften för livsmedelsverksamheten ska du betala en årlig avgift för miljöförvaltningens livsmedelskontroller. Ibland krävs det extrakontroller och då ska du som livsmedelsföretagare betala en timavgift även för dem.

Malmö stads taxa för miljöförvaltningens kontroller är baserad på livsmedels- och foderlagstiftningen och kan förändras varje år i samband med indexuppräkning.

 

Från den 1 januari 2019 är timavgift 1 330 konor.

De avgifter som miljöförvaltningen kan ta ut utgår från taxan:

  • registreringsavgift
  • årlig kontrollavgift
  • avgift för extrakontroll
  • sanktionsavgift.

Timavgift gäller för planerade kontroller, eventuella extrakontroller och händelsestyrd kontroll.

Registreringsavgift

Du ska betala registreringsavgift när du registrerar din livsmedelsverksamhet. Miljöförvaltningen skickar fakturan för registreringsavgiften efter att verksamheten har registrerats.

Registreringsavgiften är 1 960 kronor (från och med den 1 januari 2019).

Årlig avgift för planerade kontroller

Du som äger livsmedelsverksamheten ska betala den årliga kontrollavgiften mot faktura för varje påbörjat kalenderår.

Den årliga avgiften baseras på

  • vilken livsmedelshantering du har
  • verksamhetens storlek
  • resultatet av miljöförvaltningens kontroller av din verksamhet.

Den årliga kontrollavgiften påverkas av hur många årliga kontrolltimmar din verksamhet har. Kontrolltimmarna beror i sin tur på vilken riskklass din livsmedelsverksamhet är placerad i.

Verksamheten blir också placerad i en så kallad erfarenhetsklass. Det innebär att om din verksamhet vid upprepade kontroller visar sig ha väl fungerande rutiner och få, ej allvarliga, avvikelser vid inspektion, kan antalet kontrolltimmar sänkas, vilket förstås också påverkar avgiften.

Mer om livsmedelskontroller

Beräkning av årlig avgift

Miljöförvaltningen räknar fram din årliga avgift genom att multiplicera det totala antalet kontrolltimmar med timtaxan.

Så beräknas den årliga kontrollavgiften för 2019 (pdf, 235.5 kB)

Har du sålt eller avvecklat ditt företag?

Tänk på att anmäla till miljöförvaltningen om du säljer eller upphör med din verksamhet senast den 31 januari för att inte bli debiterad för kontrollavgift för innevarande år.

Avgift för extrakontroller

Extrakontroller ingår inte i den årliga kontrollavgiften, men du betalar samma timavgift som för planerade kontroller.

Avgiften för händelsestyrda kontroller tas ut om det finns brister som kräver inspektion för att se till att de åtgärdats. Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar eller allergireaktioner som anses vara befogade måste verksamheten betala för både en inspektion samt en timavgift för den påföljande extrakontrollen. Även eventuella kostnader för provtagning får verksamheten betala för.