$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Amarantherorden

Ordensemblemet. Foto Unni Trolle

Ordensemblemet. Foto Unni Trolle

En av Malmös två högtidliga sällskapsföreningar som stiftades 1811.

Malmö har två högtidliga sällskapsföreningar, det urgamla St Knutsgillet och Stora Amarantherorden, som båda har sina fester i Rådhusets Knutssal.

Historik

Den ursprungliga Amarantherorden stiftades av drottning Christina 1653 men upphörde följande år i och med hennes abdikation från den svenska tronen. Den återupplivades först i mitten av 1700-talet och förutom i Stockholm finns idag systerordnar i Göteborg, Malmö, Karlskrona och Helsingfors.

Lokal Amarantherorden stiftas i Malmö 1844

Stora Amarantherorden i Malmö stiftades 1811 på initiativ av Stockholms generalstormästare greve Jacob Pontusson de la Gardie, Löberöd. På den tiden ägde eller hyrde många adelsfamiljer hus eller gårdar i Malmö och vintertid flyttade man gärna in till staden och roade sig på olika baler, till exempel i det urgamla Knutsgillet. Och medan Knutsgillet var nära knutet till Malmö stads styrande och borgare, kom Amarantherorden mer att representera Skåne och dess adelsfamiljer.

Äldre foto från Malmö Rådhus, pampig byggnad i tegel och med torn.

Stortorget, Rådhuset, fontän, 1962. Foto: Torkel Lindeberg / Malmö Museer.

Syfte med föreningen

Syftet med föreningen har enligt Orden varit att under högtidliga former knyta samman folk från stad och landsbygd och minska avståndet mellan olika grupper i samhället. "Vänskap, uppriktighet och förtroende" är honnörsord.

Stor sal i rådhuset, bild tagen uppifrån på ett 10-tal runda festdukade bord.

Knutsalen i Malmö Rådhus, 2009. © Torbjörn Andersson / Malmö Museer.

Ceremonier och sammankomster

En högtidssammankomst ordnas vartannat år efter nyår i Malmö Rådhus. Intagningsceremonierna och det så kallade Ordenskapitlet sker efter gamla traditioner och ordens ledare, Stormästaren, dubbar recipienterna till Amaranthersyskon, varvid en orden utdelas. Emblemet i denna orden, som finns i sex olika grader, är två mot varandra instuckna A. Uppgradering sker efter att man har varit medlem ett visst antal år. Ordenskapitlet avslutas med konungens skål och polonäs och därefter middag och dans. På hösten samlas medlemmarna till "höstsammankomst" med föredrag, musikinslag, utdelning av musikstipendier och lunch.

Amarantherorden idag

Sällskapet har ungefär 400 medlemmar från Malmö och Skåne och ansökan om medlemskap kräver referens från någon av ordens medlemmar.

sv