$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kronprinsens husarregemente

Kronprinsens husarregemente var ett kavalleriförband och ett värvat regemente inom den svenska armén som verkade under olika namn och former mellan åren 1758 och 1927. År 1897 förlades hela regementet till Malmö med beteckningen K7.

Historik

Husarkåren bildas 1757

År 1757 fick Fredrik Ulrik Putbus och löjtnant Bernhard von Platen i uppdrag att bilda en husarkår med 200 man på ön Rügen i Tyskland som vid den tiden var en del av en svensk besittning med namnet Svenska Pommern. Husarkåren blev landets första lätta kavalleri och upprinnelsen till det som senare kom att kallas Kronprinsens Husarregemente.

Efter en överflyttning till Sverige 1772 beslutades att kavalleriregementet som var värvat skulle inkvarteras på flera olika orter i Skåne och till en början även i Halland. Regementet förlades framförallt längs Skånes kuster. Till Malmö kom två skvadroner som inkvarterades hos stadens borgare. Övriga enheter förlades till Simrishamn, Ystad, Ängelholm och Helsingborg.

För Malmös husarer uppfördes så småningom ett ridhus vid Drottningtorget år 1818. Ridhuset står fortfarande kvar och inrymmer idag en restaurang.

Slaget vid Bornhöft

Slaget vid Bornhöft 1813 var Sveriges sista kavalleristrid. Den sista kavalleristriden i den svenska arméns historia. Den utkämpades på eftermiddagen den 7 december 1813 och man kan sammanfatta händelsen genom att konstatera att en handfull svenska Mörnerska husarer lyckades få överlägsna danska förband i stark försvarsställning att retirera.

Borhöftsdagen kom att bli en av årets stora högtidsdagar för Kronprinsens Husarregemente. Minnet hålls fortfarande levande av kronprinsens kamratförening som firar denna dag varje år den 7 december. På den tiden när regementet fortfarande existerade, firade man med parader och dans i exercishuset.

Det finns en speciell Bornhöftsvisa som skrevs omedelbart efter den sista striden. Kronprinsens Husarregementes paradmarsch som komponerades 1870 har Bornhöftsvisan som förebild.

Kronprinsen

Regementet verkade under flera olika namn fram till 1882. Från detta år benämns regementet Kronprinsens Husarregemente. Kronprinsens Husarregemente var ett så kallat rangregemente. Sveriges Kronprins var hedersöverste och regementet åtnjöt högre status än andra regementen.

Nybyggda kaserner

År 1897 förlades hela regementet till nybyggda kaserner i Malmö. Kasernerna låg vid Regementsgatan på platsen för det nuvarande höghuskomplexet Kronprinsen därav dess namn. I Malmö användes Limhamnsfältet och området vid Bulltofta som regementets övningsplatser. För större övningar förflyttades regementet till Bonnarps hed i Ljungbyhed i mellersta Skåne.

Regementet läggs ner

Genom ett försvarsbeslut 1925 beslutades att de tre skånska kavalleriregementena, Skånska husarregementet K5, Skånska Dragonregementet K6 och Kronprinsens husarregemente K7 skulle avvecklas den 31 december 1927 och i stället sammanföras till Skånska kavalleriregementet K2 i Helsingborg.

När Kronprinsens Husarregemente lades ner var regementet Malmös andra största arbetsplats efter Kockums. Kronprinsen avlönade 500 soldater och ett stort antal civilanställda.

Regementet tog avsked av Malmö stad på Stortorget den 5 oktober 1927 och avskedparaden hölls på Ribersborg i närvaro av kronprins Gustav Adolf.

Svartvit bild som visar en stor samling husarer som går i parad i centrala Malmö. Människor står och tittar från bakongerna.

Avskedstagandet av Malmö stad den 5 oktober 1927. Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

Kasernområdet

När armén hade lämnat kasernerna 1927 användes området och byggnaderna till olika civila verksamheter. Bland annat fanns en populär dansrestaurang Arena i den före detta officersmässen. Trettio år efter regementet hade lagts ner revs kasernerna för att ge plats för den nya moderna tiden. 1962 stod den tjugosju våningar höga Kronprinsen klar då Nordens högsta bostadshus.

Svartvit bild som visar ett riksvapen med två lejon med kronor som håller i en vapensköld.

Riksvapensten i kalksten och tegel från 1898/1980. Konstnär W.Weltz. Finns på Limhamnsfältet. Offentlig konst Malmö Stad 1980-tal. © Lajos Varhegyi / Malmö Museer

Minnet lever vidare

Husarernas minnestropp

År 1957 bildades en autentisk husartropp som en minnestropp. Troppens syfte var att utgöra ett levande minne av det svenska kavalleriet och Kronprinsens Husarregemente K7 i Malmö. Genom framträdanden skulle minnestroppen verka för ridsporten och för att stödja militär och ideell verksamhet. Husarernas minnestropp har under åren medverkat vid en mängd olika evenemang. Som exempel kan nämnas firandet av Svenska Flaggans Dag i Malmö samt årligen återkommande uppdrag vid Regementets Dag på P7 i Revinge och Galoppderbyt på Jägersro travbana. Husarernas minnestropp medverkar både till häst och till fots.

Foto på fyra män till häst, iförda äldre uniformer.

Kronprinsens husarer. Foto: Malmö Ridklubb.

Kronprinsens husarer idag

Idag består föreningen med namnet Föreningen Kronprinsens Husarregementes Kamratförening och Minnestropp av två sammanslagna föreningar Kamratföreningen och Minnestroppen. Föreningen har klubblokal på Malmö Ridklubb där man tränar regelbundet. Träningen innehåller bland annat sabelövningar, formering enligt det gamla kavallerireglementet samt traditionell hoppning.

Föremål ur Malmö Museers samlingar

1927 upphörde regementet i Malmö och Kronprinsens husarregemente blev en del av Malmö stads historia! När regementet lades ner skänktes utrustning som uniformer, vapen och regementets silverpokaler och priser till museet. Bland de mest iögonfallande föremål som då hamnade i Malmö Museers vård var den stora målningen av regementets officerskår.

I filmen berättar Malmö Museers intendent Nina bland annat om målningens komposition, om oljeskisserna som föregår målningen och om konstnären Jonas Åkesson.

sv