$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö kvinnliga diskussionsklubb

Medlemmarna 1911 - foto från Arbetarrörelsens arkiv i Skåne

Föreningen bildades 1900 och syftet med diskussions- och agitationsklubben var enligt stadgarna ”att verka för kvinnornas höjande, särskilt i intellektuellt hänseende, samt att sprida politisk och facklig upplysning”.

En skillnad mellan Malmö kvinnliga arbetareförbund och Malmö kvinnliga diskussionsklubb var att diskussionsklubben initierades av kvinnor och enbart var till för kvinnor. Flera av de tongivande kvinnorna i Malmö kvinnliga arbetareförbund kom även att vara aktiva inom diskussionsklubben, Elma Danielsson och Maria Wessel. De tongivande var även Anna Stenberg, Mathilda Persson och Sigrid Vestdahl.

Under hela sin historia anordnade klubben fester, soaréer, basarer och hållit föredrag med inträde och överskottet hade fördelats till olika ändamål.

sv