$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Casino

Äldre foto på gata med byggnader.

Södra Förstadsgatan, norra delen, tagen från söder 1890. Enligt en artikel i Elbogen år 2006 har denna bild kommit till genom att fotograf Roikjer har stuckit ut kameran från övervåningen i Casinohuset och fångat gatubilden vid Södra Förstadsgatan. Foto: Carl Wilhelm Roikjer/Malmö Museer.

Så roade man sig på Casino på 1800-talet.

I början av 1800-talets lät stadskomminister Carl Gottfrid Körner anlägga en större trädgård på sin tomt i kvarteret Björnen vid Södra Förstadsgatan. Trädgården sträckte sig från huvudgatan ner i kvarteret mot Kärleksgränden och Kockums sommarställe Holmen. Det första omnämnandet av Casino är en annons i Malmö Nya Allehanda från 1856 då trädgården blev ett nöjesställe med kafé och kägelspel.

Äldre svartvitt foto på byggnader.

Södra Förstadsgatan 23 a-c i kvarteret Björnen, 1974 (tidigare nr 25, samma tomt som Casino). Foto: © Bo F. Mårtensson/Malmö Museer.

Arbetare från Kockums

Över Triangeln kom de övertaliga lantarbetarna från Söderslätt in till storstaden med hopp om försörjning. Många kom inte längre än så. Ett enklare arbete på Kockums mekaniska verkstad, som då låg i kvarteren bakom Casino, eller någon annan fabrik här i förstaden och en billig bostad hos någon hantverkare på Lugnet blev ofta den första kontakten med storstaden Malmö under 1800-talets senare del. Då låg Casino bra till mellan arbetet och det kalla hyresrummet.

Äldre foto på gata med byggnader.

Södra Förstadsgatan 23 a-c i kvarteret Björnen, 1974 (tidigare nr 25, samma tomt som Casino). Foto: © Bo F. Mårtensson/Malmö Museer.

Mycket att göra på Casion

Och Casino hade mycket att erbjuda. Här fanns förutom kafé- och restaurangrörelse, en läsesal med tidningar och tidskrifter där man även serverade öl och smörgåsar. Dessutom fanns en större samlingssal som kunde rymma omkring 400 personer. Här kunde man lyssna på föredrag, politisk agitation, medverka i frikyrkomöten och även uppleva teater, lyssna på musik med mera.

sv