$left
$middle

Basen

Basens vårdboende ligger centralt vid Södervärn med promenadavstånd till Folkets park och Möllevångstorget.

På boendets bottenvåning finns en stor terass med sittplatser som är till stor glädje speciellt under sommarmånaderna.

  • Vårdboende
  • Södervärn
  • 1 rum
  • 6697-9515 kr/månad*
  • 34 st lägenheter
  • 41 kvm
  • Kök eller trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.