$left
$middle

Rönnbäret

Rönnbäret ligger i centrala Malmö, nära Mobilia köpcentrum. Rönnbäret är det första äldreboendet i Malmö stad som blivit HBTQ-certifierat.

Detta betyder inte att det är ett utpräglat HBTQ-boende utan att man arbetar aktivt för att bibehålla en könsneutral och inkluderande boende- och arbetsmiljö samt motverka normativt tänkande. För oss är det viktigt att alla som vistas under vårt tak ska känna sig välkomna och trygga oavsett etnicitet, religion, könstillhörighet och sexuell läggning. Läs mer om Malmö stads arbete med hbtqia-frågor.

  • Vårdboende
  • Södervärn
  • 1 rum
  • 5511 kr/månad*
  • 48 st lägenheter
  • 30 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.