$left
$middle

Rönnblomsgatan

Rönnblomsgatan har tre våningar. På varje våning finns möjlighet att komma ut till en trevlig terrass.

  • Vård- och gruppboende
  • Värnhem
  • 1 rum
  • 5088-6104 kr/månad*
  • 51 st lägenheter
  • 29-38 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv