$left
$middle

Södergården

Södergårdens bostadsgrupper har öppen planlösning och några av lägenheterna har egen uteplats.

Södergården är uppdelat i tre små enheter med vardera åtta lägenheter. 20 av boendena utgör boende med demensinriktning, fyra har inriktning växelvård.

  • Gruppboende
  • Heleneholm
  • 1 rum
  • 5443-6066 kr/månad*
  • 24 st lägenheter
  • 29-45 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv