Antidiskriminering

Här får du veta mera om kommunens arbete mot diskriminering, rasism och antisemitism.

Malmö stad har ansvar för att Malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av den service och de tjänster som kommunen erbjuder, som till exempel utbildning, vård och omsorg. I egenskap av stor arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare har Malmö stad en nyckelroll i arbetet för ett Malmö fritt från diskriminering.

Inom Malmö stad arbetar vi på flera håll och sätt för att motverka diskriminering, dels strategiskt genom vår utvecklingsplan mot diskriminering i Malmö stad, men även genom samarbeten med andra kommuner och organisationer som tillexempel ECCAR och Unesco LUCS.

Malmö stad anordnar även föreläsningsseminarier för Malmöbor och Malmö stads anställda samt uppmärksammar viktiga dagar såsom FN:s nationella dag mot rasism och förintelsens minnesdag.

Fakta

Diskriminering är en av de sociala handlingar som upprätthåller en viss typ av samhällelig maktstruktur och som missgynnar en särskild grupp. Diskriminering kan också drabba enskilda individer utifrån människors fördomar eller utifrån okunnighet och omedvetenhet.

Senast ändrad: 2020-02-24 13:32