Simhallsbadet (fd Aq-va-kul)

Mitt i staden ligger Simhallsbadet (fd Aq-va-kul), Malmös bad för föreningsverksamhet och simskola. Här kan du och din förening använda den härliga hoppbassängen och 50-metersbassängen. Det finns också möjlighet att utföra vattengympa för allmänheten.

Information

Aq-va-kul har stängt för gott. Det nya familjebadet Hylliebadet öppnar den 15 augusti


Har du ett badkort som är giltigt efter Aq-va-kul stänger?

Den 30 juni var sista dagen för att kunna flytta över återstående tid till Hylliebadet. Om du hann få ett värdebevis så kan du lösa in det på Hylliebadet från 18 augusti och senast 30 september.Tidsplan

31 maj Äventyrsdelen och turkbadet stänger.
30 juni Motionsdelen stänger.
Juli Hela badet stängs för renovering av 50-meterbassängen, hopptorn och omklädningsrum.
3 aug Badet öppnar för föreningsverksamhet och simskola.
2029 Badet stängs.