$left
$middle

Kasper

Kasper är ett centralt beläget boende. Vi har en trevlig innergård i mitten där vi vistas så mycket vädret tillåter. Vi har även gemensam balkong på våning 2 till 5 och på våning 1 finns utgång till vår innergård.

  • Gruppboende
  • Rörsjöstaden
  • 1 eller 2 rum
  • 5799-9158 kr/månad*
  • 44 st lägenheter
  • 36-55 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv