$left
$middle

Trevnaden

Trevnaden ligger centralt i Malmö, med närhet till Södervärn. Verksamheten är fördelad på fem plan (första plan är en halvtrappa upp) där varje våning har en gemensam balkong.

Boendet har även en stor, parkliknande trädgård med promenadslinga, blommor, bärbuskar och grillplats. Just nu satsas det helhjärtat på utomhusmiljön genom bland annat renoveringar, planteringar, bygge av ett utegym samt ett hönshus. Du kan läsa mer om arbetet med Trevnadens trädgård här.

På bottenplan finns en avdelning för äldre som har en demenssjukdom med utökat omvårdnadsbehov. Avdelningen ligger i direkt anslutning till trädgården.

Trevnaden är ett ”stjärnmärkt” boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Mer information om Stjärnmärkt-modellen finns här.

  • Gruppboende
  • Sofielund
  • 1 rum
  • 5220-5471 kr/månad*
  • 47 st lägenheter
  • 30-33 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv