Uppdaterad 19 januari 2021

19 januari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Kommunstyrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen och antaget reglemente.

Ärenden och beslut

Här finns kortfattad information om kommunstyrelsens ärenden och beslut i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Informationen ska inte förväxlas med protokoll från sammanträdena.

Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Sammanträdena är klockan 13.00 om inget annat anges.

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 7 april (årsredovisning)
 • 5 maj
 • 9 juni (ek. prognos)
 • 18 augusti
 • 8 september
 • 4-5 oktober (budgetberedning)
 • 13 oktober, kl. 09.00 (delårsrapport)
 • 27 oktober (skattesats, budget)
 • 10 november
 • 8 december