$left
$middle

Bassängbad

Anmälningsplikt gäller för verksamheter med bassängbad som är öppna för allmänheten eller bassänger som används av många människor. Innan ett nytt spa, bassängbad eller badtunnor öppnar ska det anmälas till miljöförvaltningen.

I din anmälan är det också viktigt att du bifogar skriftliga rutiner för egenkontroll – inklusive upprättade städrutiner med en städplan som bland annat ska innehålla en städinstruktion.

Miljöförvaltningen gör kontroller av alla bassängbad som är öppna för allmänheten.

Med bassängbad menas bland annat

 • badanläggningar i form av bassänger
 • bubbelpooler
 • plaskdammar
 • tankar
 • tunnor och kar.

Städplan

Verksamheten behöver en städplan som ska innefatta

 • en ritning över hur badgästerna rör sig i anläggningen och var skogränser är
 • vilka utrymmen som finns samt hur stora ytorna är (i kvadratmeter)
 • vilka typer av ytor som finns (till exempel kakel)
 • vilka intervaller som finns för städning (städfrekvenser)
 • vilken typ av städmoment som ska göras
 • en städinstruktion.

Städ- och hygienråd för badanläggningar Pdf, 606.1 kB.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv