$left
$middle

Viktigt att veta när du ska starta miljöfarlig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälan måste göras innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Du som redan bedriver en miljöfarlig verksamhet och som ska göra en ändring på befintlig tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamhet ska anmäla det. Det finns också miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig.

I miljöprövningsförordning (2013:251) kan du läsa om vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt lagen, miljöbalken.

Verksamheter delas in i olika grupper som bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande den bedöms vara enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs ett tillstånd eller en anmälan. Miljöfarliga verksamheter delas in i grupperna:

En U-verksamhet kräver inte tillstånd eller anmälan, men den som driver en sådan verksamhet har ett ansvar att se till att gällande lagar och regler följs, även om verksamheten inte är anmälningspliktig. Prövning behöver normalt sett inte göras, men vissa undantag finns, såsom avloppsanläggningar. Miljöförvaltningen gör tillsyn även på dessa verksamheter.

Tillstånd

Verksamhet som är tillståndspliktig ska ansöka hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats och liknande verksamheter. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats.

Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Detta söker du tillstånd för hos miljöförvaltningen:

Läs mer om tillståndpliktig verksamhet

Anmälan

Om verksamheten är anmälningspliktig gör du din anmälan till miljöförvaltningen.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, grafisk industri, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera. Läs mer om anmälnigspliktig verksamhet.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöförvaltningen och fråga.

Ändringar

Driver du redan en miljöfarlig verksamhet och ska genomföra en ändring på din befintliga tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamhet ska du göra en anmälan om detta. Läs mer.

Obligatorisk egenkontroll

Du som bedriven en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet måste ha ett skriftligt egenkontrollsprogram. Det är genom att arbeta med egenkontroll som du säkerställer att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut. Mer information om egenkontroll.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv