Energitips för dig i livsmedelsbranschen

När man startar en ny livsmedelsanläggning finns det all anledning att se över energiförbrukningen redan innan start; då har ni möjlighet att göra val som sparar energi och pengar. Energianvändning sker genom uppvärmning, ventilation, varmvatten, belysning med mera. Medvetna och energismarta beslut minskar energianvändningen.

Energi förbrukas genom uppvärmning, ventilation, varmvatten, belysning och användning av elektriska apparater. Här är några enkla tips som gör skillnad både för miljön och för ekonomin:

Kyl och frys

Med en modern kyl/frys/sval sparar du automatiskt mellan 400 och 1000 kronor i el på ett år jämfört med äldre utrustning. Visste du att för varje grad du ökar minskar du energiförbrukningen med cirka tio procent för kylen och sju procent för frysen? 

 • Fundera över möjligheten att byta ut dina vitvaror. Moderna vitvaror drar mycket mindre energi än äldre. Se till att den köksutrustning som köps in är märkt med bästa energimärkningen. För kylar och frysar finns energiklassmärkningen A till G (energisnålast). Tänk även på att damma av kylslingorna med jämna mellanrum för att inte riskera ökad energianvändning och en minskad livslängd över utrustningen.
 • Lämplig temperatur i frysen är minus 18 grader och i kylskåpet mellan två och åtta grader, beroende på hur känsliga varorna är. För varje grad lägre än rekommenderat ökar energiförbrukningen med fem procent.  
 • Nattäckning av kylgondoler sänker energibehovet med cirka 60 procent under den tid som disken är täckt.
 • Studier har visat att det ofta är svårt att sänka temperaturen och förvara kylvaror kallt på grund av värme och ljus från butiken. Glasskjutdörrar hjälper till att hålla temperaturen på den rekommenderade nivån.
 • Använd kondensfilter som reducerar frost- och ispåbyggnad. Detta kan minska energiförbrukning med 30 procent.
 • Var noga med att täta/byta läckande kyl- och frysdörrar. Insatsen spar cirka fem procent av energianvändningen.
 • Frosta av regelbundet, då förbrukar kylaggregatet mindre energi.
 • Kyl- och fryslistor håller längre tätt om de hålls rena.
 • Damma av på baksidan på vitvarorna. Damm på kondensorn och kylslingorna ökar åtgången av energi med fem procent.
 • Placera skåpen svalt. Inte bredvid spis och ugn. Se till att luft kan cirkulera runt om.
 • Kolla temperaturen i rummet där kylmaskinen står. Är det för varmt blir prestandan på kylmaskinen sämre.
 • Förpacka frysvaror lufttätt.
 • Använd bara infrysningsknappen när du ska frysa in större mängder.
 • Tina livsmedel i kylen för att utnyttja den temperatursänkning som uppstår.
 • Dryckeskylare bör vara styrda med timer. Tester visar att man på ett år kan spara upp till 1 000 kWh om man stänger av dryckeskylen vid stängningsdags, och sedan startar upp den igen någon timme innan man ska öppna igen.
 • Håll rekommenderad temperatur för varorna och behåll kylan i kyldisken/kylrummet. Då minskar era driftskostnader för kyla men även uppvärmningskostnaderna.

Belysning

 • Se över allmänbelysningen och byta ut gamla armaturer mot nya energisnålare och du kan sänka belysningskostnaderna med upp till 80 procent.
 • Använd LED-lampor och/eller LED-lysrör, alternativt T5- lysrör. I utrymmen som sällan används kan ni installera en närvarodetektor som tänder belysningen. Den släcker när ingen vistas i lokalen. Nyttan av att sektionera belysningen bör diskuteras med fackman. Närvarodetektorer kan hjälpa spara energi till exempel i lager och personalrum.
 • Effektivera accentbelysningen genom att ersätta glödjus och halogenlampor med keramiska metallhalogenlampor.

Matlagning

 • Se till att ny köksutrustning som köps in är märkt med energiklass A. Med en induktionshäll sparar du 33 procent energi.
 • Värm inte upp livsmedel i onödan. Låt inte en gryta stå med vatten kokande på spisen under hela dagen, enbart för att användas vid få tillfällen.
 • Använd kokkärl med plan botten.
 • Koka med locket på och förbruka bara en tredjedel energi.
 • Sänk värmen under kokning.
 • Utnyttja eftervärmen.

Diskning

 • Försök undvika att använda diskmaskinen halvfull.
 • Handdiska inte under rinnande vatten.

Försök att undvika utrustning i stand by-läge. Det är klokt att helt stänga av utrustningen alternativt att använda en timer. Anslut gärna flera apparater till en grenkontakt med strömbrytare för enkel av- och påslagning. Besparingspotentialen är hög om endast nödvändig utrustning är igång när verksamheten är stängd.

Se till att uppvärmning av lokalen inte sker samtidigt som klimatkyla är igång. Det är viktigt med årlig översyn genom serviceavtal vad gäller främst ventilation, kyla och värme.

Kontrollera att du inte abonnerar på för stor storlek på huvudsäkringen på ditt elabonnemang. Om du kan använda en mindre huvudsäkring minskar ni era årliga kostnader.

Följ upp och se resultatet

Följ upp energianvändningen månadsvis så får du reda på om det är något som inte fungerar som det ska. Du får dessutom ett bra underlag för att jämföra om dina energieffektiviserande åtgärder gett resultat.

Senast ändrad: 2018-05-19 17:05