Publicerad 25 juli 2019

25 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Starta livsmedelsverksamhet

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Om din verksamhet ska byta ägare eller upphöra ska du anmäla även det. Som verksamhetsutövare är det också ditt ansvar att se till att livsmedelslagstiftningen följs inom din verksamhet.

Livsmedelsverksamheter ska registreras

Du måste anmäla när du ska starta en livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen. Animalieanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Du ska även göra en anmälan om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Ska du starta en dricksvattenanläggning ska du göra en anmälan om dricksvattenanläggning.

Avgift för registrering och kontroller

Miljöförvaltningen tar ut en avgift dels för registreringen och dels för de kontroller som de regelbundet genomför på din verksamhet.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Mer om livsmedelskontroll hos verksamheter

Krav på livsmedelsverksamhet och egenkontroll

Vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har. Generellt sett behöver du ha en lokal som är i gott skick och som är väl anpassad till din verksamhet. När du ska anpassa din lokal för livsmedelshantering finns det också fler viktiga saker att tänka på.

Krav på lokal för livsmedelsverksamhet

Vad händer efter du skickat in anmälan?

När en komplett anmälan kommit till miljöförvaltningen får du ett registreringsbeslut antingen via post eller via självservice. En handläggare kommer därefter ta kontakt med dig.

Första kontrollen av din livsmedelsverksamhet

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. I samband med att verksamheten öppnar kommer miljöförvaltningen göra en kontroll för att se att lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens hygienrutiner fungerar tillfredställande.

Om det konstateras allvarliga brister vid livsmedelskontrollen som gäller utformning av lokalen eller hygienrutiner, har miljöförvaltningen möjlighet att till exempel att stänga verksamheten eller begränsa livsmedelshanteringen.