Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Luft och ventilation i skolan

Alla skolor ska ha bra luft inomhus. Ventilationen, städningen, hur många personer som vistas i klassrummen och långa arbetspass påverkar luftkvaliteten. Därför görs det regelbundna mätningar i skolorna för att se till att ventilationen och luftflödet fungerar som de ska.

Ventilationen i skolan

Ventilationssystemet i skolan ska

  • föra in en tillräcklig mängd frisk luft utifrån (utomhusluft)
  • föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

Alla kommunala grundskolor i Malmö är godkända i den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som genomförs vart tredje år.

Mer om Malmö stads kvalitetskontroller på luft och ventilation i skolan

Luften i skolan

Luftflödet i ett klassrum är anpassat till hur många personer som kan vistas i rummet. Inomhusluften blir sämre om 30 personer vistas i ett klassrum där ventilationen är anpassad för 25 personer.

Städning och vädring är viktigt för luftkvaliteten

Städning hjälper till att hålla nere halten av luftföroreningar och är också viktig för att hålla nere partikelhalten i rumsluften. Vanligt damm kan innehålla en rad irriterande och allergiframkallande ämnen. Luftkvaliteten förbättras om färre personer vistas i lokalen, om man har kortare arbetspass och vädrar under rasten.