Insamling och dokumentation

Malmö Museer har ansvar för insamling och dokumentation i Malmöregionen.

Föremålssamlingen består av cirka 500 000 föremål. Museet samlar in föremål som berättar om människor, företeelser och verksamheter i Malmö. Det kan ske i samband med olika projekt, eller att vi tar emot föremål i form av gåvor.

Det insamlade materialet utgör en viktig kunskapskälla för forskare, skolor och en bred allmänhet. Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det utgör underlag för bland annat utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö Museers verksamhet.

Samtidsdokumentationer

Samtidsdokumentationerna görs via intervjuer, berättelser, insamling av föremål, bilder/fotografier och fysiska miljöer. Temat för en dokumentation kan handla om allt från kaffevanor, musikupplevelser, kroppsuppfattning, natursyn till företagsverksamhet.  Syftet är att öka kunskapen om Malmöregionen och Malmöborna.

Bidra till våra aktuella insamlingar

Arbetar/pluggar du hemma? Hjälp oss att dokumentera Corona-viruset

Med anledning av smittspridningen av Corona-viruset, Covid 19, gör Malmö Museer en samtidsdokumentation med insamling av berättelser och fotografier för att dokumentera hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin.

Arbetar eller studerar du/din familj hemma på grund av Covid 19? Som en del i samtidsdokumentationen gör vi en insamling av bilder på hur dessa tillfälliga arbets- och studieplatser ser ut. Vill du vara med och bidra, skicka dina bilder till foto@malmo.se. Vi önskar information om vem som har tagit bilden, när den är tagen och gärna var den är tagen (detta är frivilligt). Skriv också gärna några ord om hur du/ni tycker att det fungerar att arbeta hemma.

När du skickar in din bild intygar du att bilden är tagen av dig och att eventuellt avbildade personer har samtyckt. Du godkänner att bilden arkiveras och kan publiceras i Malmö Museers kanaler. Med kanaler menas alla Malmö Museers kanaler såsom webbplatser och sociala medier samt utställningar och trycksaker. När du skickar din bild och information lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter

Hur har ditt föredrag drabbats? Hjälp oss att dokumentera Corona-viruset

Museet har en viktig roll att bevara och dokumentera det som händer nu. Det insamlade materialet kommer att ha stor betydelse för framtida forskning och kunskapsuppbyggande. Näringslivet och då speciellt mindre företag drabbas hårt av coronaviruset.

Vi vill gärna ta del av din berättelse och undrar därför:

  • Hur har ditt företag drabbats?

Insamling ser via mail: anne-lis.nilsson@malmo.se

Kontaktperson: Anne-Lis Nilsson, Intendent/Arkivarie Malmö Muser. Tel 0708 955 801

Genom att du fyller i och skickar in svar till oss godkänner du samtidigt att ditt svar arkiveras och kan publiceras i Malmö Museers kanaler. Med kanaler menas alla Malmö Museers kanaler såsom webbplatser och sociala medier samt utställningar och trycksaker. När du skickar ditt bidrag lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter

Har du en flamingo hemma?

Har du en flamingo i ditt hem och vill bli en del av vårt framtida kulturarv? I anslutning till utställningen Människor <3 fåglar = sant? samlar museet in bilder på flamingon som inredning.

Flamingon är en av världens mest kända fågelarter. År 1957 skapade amerikanen Don Featherstone den ikoniska trädgårdsflamingon av plast. I och med det startade en lång inredningstrend med flamingotema.

Idag kan man se flamingoföremål överallt. Det kan vara allt från kontorsmaterial, kläder eller till och med möbler. Läs mer om, och bidra till, insamlingen här!

Vi uppdaterar museets porträttsamling och samlar in selfies!

Ända sedan 1880-talet har gemene man gått till fotografen för att få sitt porträtt taget, men idag tar många sina egna porträtt med sin mobiltelefon/kamera – en så kallad selfie.

Brukar du ta selfies och vill du bli en del av vårt framtida kulturarv? Skicka in din bild här eller publicera din bild på Instagram med #insamlingselfiemalmömuseer, så kontaktar vi dig!

Malmö Museer har ett regionalt perspektiv och vill samla in bilder på personer boende i Malmö och övriga Skåne.

Har du en berättelse med anknytning till #metoo-rörelsen?

Vi vet inget om kvinnorna på bildens berättelser, men vi skulle gärna vilja ha din! Vill du dela med dig, så att berättelsen blir en del av vårt framtida kulturarv? Malmö Museer tycker att detta är en viktig samtidsskildring och därmed bör samlas in och bevaras i våra arkiv.

Vi har ett regionalt perspektiv och vill samla in berättelser från personer i Malmö och övriga Skåne. Du får själv bestämma om ditt namn ska vara med, eller om du vill vara anonym.

Klicka här för att lämna ditt bidrag. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta: Matilda Thulin, Malmö Museer, tel 0766-347530 eller e-post: matilda.thulin@malmo.se

Knäppkängor - gympaskor

På Malmö Museer finns ånglok och barnvagnar, sidentäcken och trasmattor, fossil och fjärilar, tv-kannor och mjöltråg, flintyxor och mobiltelefoner, sågar och...
Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det används till utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö Museers verksamhet och är också en viktig kunskapskälla för forskare, skola och allmänheten.

Senast ändrad: 2020-03-25 16:14