Insamling och dokumentation

Malmö Museer har ansvar för insamling och dokumentation i Malmöregionen.

© Mathilda Thulin/Malmö Museer

Föremålssamlingen består av cirka 500 000 föremål. Museet samlar in föremål som berättar om människor, företeelser och verksamheter i Malmö. Det kan ske i samband med olika projekt, eller att vi tar emot föremål i form av gåvor.

Samtidsdokumentationerna görs via intervjuer, berättelser, insamling av föremål, bilder/fotografier och fysiska miljöer. Temat för en dokumentation kan handla om allt från kaffevanor, musikupplevelser, kroppsuppfattning, natursyn till företagsverksamhet.  Syftet är att öka kunskapen om Malmöregionen och Malmöborna.

En viktig kunskapskälla

Det insamlade materialet utgör en viktig kunskapskälla för forskare, skolor och en bred allmänhet. Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det utgör underlag för bland annat utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö Museers verksamhet.

Kontakta oss om du vill veta mer om Malmö Museers föremålssamlingar eller arkiv.

Senast ändrad: 2014-10-06 16:06