Utlån

Malmö Museer lånar ut museiföremål ur sina samlingar till andra museer och motsvarande institutioner. Vi arbetar enligt lånevillkoren (pdf, 49.8 kB) i Förvaltningsplan för regionmuseerna i Skåne.

Hur gör man? 

För att låna ett föremål ur Malmö Museers samlingar ska en skriftlig ansökan skickas till kulturarv@malmo.se senast tre månader innan planerat lånedatum.

Den skriftliga ansökan ska innehålla:

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktperson för lånet
  • Period för utställningen
  • Vilka objekt man önskar låna

Villkor för utlån          

  • Låntagande institution måste uppfylla Malmö Museers krav på säkerhet, klimat och ljusförhållanden för utställningslokalerna.
  • Transport och försäkringar bekostas av låntagande institution.
  • Malmö Museer tar en avgift på 1000 kronor per föremål.

Kraven varierar beroende på vilken typ av föremål som lånas, för mer information kontakta oss på följande adress: kulturarv@malmo.se.

Senast ändrad: 2019-11-22 16:00