$left
$middle

Utlån

Malmö Museer lånar ut museiföremål ur sina samlingar till andra museer och motsvarande institutioner.

Hur gör man?

För att låna ett föremål ur Malmö Museers samlingar ska en skriftlig ansökan skickas till kulturarv@malmo.se senast tre månader innan planerat lånedatum.

Den skriftliga ansökan ska innehålla:

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktperson för lånet
  • Period för utställningen
  • Vilka objekt man önskar låna

Villkor för utlån

  • Låntagande institution måste uppfylla Malmö Museers krav på säkerhet, klimat och ljusförhållanden för utställningslokalerna.
  • Transport och försäkringar bekostas av låntagande institution.
  • Malmö Museer tar en avgift på 1000 kronor per föremål.

Kraven varierar beroende på vilken typ av föremål som lånas, för mer information kontakta oss på följande adress: kulturarv@malmo.se.

Malmö Museer arbetar enligt de lånevillkor som finns i förvaltningsplanen för regionmusserna i Skåne.