Studiebesök

Malmö stad tar i nuläget inte emot studiebesök p g a Coronaviruset och de prioriteringsförändringar som gjorts inom organisationen.

The city of Malmö is currently unable to receive visits due to the effects of the Corona virus and the change in priority this has entailed within the organisation. We hope for your understanding for these inconveniences and shall make a new assessment as soon as the recommendations have changed.

Technical visits till Malmö stad

Malmö stad erbjuder studiebesök för kommuner, organisationer, universitet och högskolor som har ett professionellt intresse av att ta del av våra arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer.

  • Vi behöver få er bokningsförfrågan minst åtta veckor innan önskat datum.
  • Vissa studiebesök är avgiftsbelagda, läs igenom förutsättningarna innan bokning.
  • Läs igenom vad vi erbjuder för studiebesök och gör därefter en bokningsförfrågan.

Planera din vistelse i Malmö

malmotown.com får du inspiration inför besöket och tips på aktiviteter i Malmö.

Information in English.