$left
$middle

Dricksvatten

Miljöförvaltningen är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter inom Malmö. Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll utför kontroller genom inspektioner och provtagning. Ska ni göra en ny dricksvattenanläggning ska ni anmäla det till miljöförvaltningen.

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därför av livsmedelslagstiftningens föreskrifter om dricksvatten.

Kommunalt vatten

Ansvarig för det kommunala dricksvattnet inom Malmö kommun är VA-Syd. VA Syd ansvarar för dricksvatten fram till fastighetsgränsen, därefter är det fastighetsägarens ansvar. Kontakta VA Syd om du har frågor om ditt dricksvatten.

Egen brunn

Miljöförvaltningen i Malmö utför inga kontroller av enskilda brunnar. För vattenanalyser hänvisas till privata livsmedelslaboratorier.
Provtagning och analys bekostas av fastighetsägaren.

Om dricksvattnet är otjänligt

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra människor sjuka, kommer VA Syd och kommunen tillsammans att utlysa kokningsrekommendation. Det innebär att du bör koka vattnet, så att det når upp till 100 grader, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Om din livsmedelsverksamhet har möjlighet att köpa in tillräckligt mycket vatten för att upprätthålla god hygien och för matlagning, så kan verksamheten hålla öppet.

Kokningsrekommendation

Information om kokningsrekommendation kan gå ut till exempel via

 • radio
 • SMS till VA Syds kunder
 • på hemsidor.

Det går inte att i förväg säga eller veta hur länge som rekommendationen kommer att finnas. VA Syd uppdaterar sin hemsida kontinuerligt med senaste nytt. 

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv