Malmö pedagogpris

I år delar Malmö stad ut Malmö pedagogpris för första gången. Det pedagogiska priset ska framöver delas ut varje år i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Priserna kan tilldelas en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag i de kommunala förskolorna och skolorna.

Malmö pedagogpris ska uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande. Priset ska också bidra till att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling, samt lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris.

Nominera din favorit den 1–31 mars 2018.

I nomineringen ska du beskriva på vilket sätt pedagogen eller arbetslaget arbetat för att skapa förutsättningar för barns/elevers lärande och hur de bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Jury

En jury går igenom alla nomineringar och väljer ut tre pristagare. Juryn består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.

Prisutdelning

Prisutdelningen äger rum i september 2018. Prisen delas ut av de tre skolförvaltningarnas direktörer.

Pristagarna presenteras på malmo.se och Pedagog Malmö i samband med prisutdelningen.

Fakta

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delas ut för första gången 2018 och ska framöver delas ut varje år. Ett pris delas ut i varje förvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Juryn består av deltagarna i styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-01 00:01