$left
$middle

Skolmjölksstöd från EU

Malmö stads skolor och förskolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk.

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor, från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Läs mer om skolmjölksstöd på jordbruksverket.se

sv