Hjälp vid dyslexi

Om du känner att ditt barn har svårt att komma igång med läsningen eller om det finns varaktiga svårigheter så erbjuder kommunen olika typer av stöd.

Den som känner oro för sitt barns läsning bör först prata med klassens lärare. Därefter görs en utredning som kan resultera i ett åtgärdsprogram.

Om behov finns kopplar skolan in specialpedagog och/eller speciallärare. Specialpedagogens uppgift är att se över elevens skolmiljö. Specialläraren hjälper eleven individuellt eller i klassrummet.

Speciell rådgivning

För den som vill ha extra råd och stöd finns "Nätverket för dyslexi" till hjälp för föräldrar och barn i både skola och förskola, kommunala och friskolor.

Det finns också ett antal stödorganisationer dit man kan vända sig med frågor kring läs- och skrivsvårigheter.

Senast ändrad: 2017-01-18 08:34