$left
$middle

Skolan samarbetar med SiS

För elever som lämnar ett särskilt ungdomshem är det viktigt att den pedagogiska övergången fungerar väl mellan de olika skolorna. Malmömodellen innebär ett stöd för berörd personal, den enskilde eleven och hans eller hennes föräldrar.

ungdomar i skolan

Grund- och gymnasieskolor i Malmö stad använder en modell för pedagogisk överlämning som har tagits fram i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS). Modellen beskriver strukturer och rutiner för den pedagogiska överlämningen, som säkrar att ungdomens behov tillgodoses och möjliggör en lyckad skolgång.

Modellen beskrivs i en handbok som används av personal i Malmö stads skolor, Individ- och familjeomsorg och av SiS personal. I handboken beskrivs processen med det pedagogiska överlämnandet  i kronologisk ordning, vilka som ska medverka i möten och vilka handlingar som ska användas. Modellen involverar personal, föräldrar och eleven, med betoning på den senare.

Läs mer

Handbok - Pedagogisk överlämning Pdf, 1.3 MB.
Rapport - Pedagogisk överlämning med ungdomens behov i centrum Pdf, 1.8 MB.
SiSam – samverkan för obruten skolgång mellan Statens institutionsstyrelse, skola och socialtjänst (stat-inst.se)

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

  • E-post:  gyvux@malmo.se
  • Telefon:  040-34 30 34
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
  • Besöksadress:  Pilgatan 3
sv