Publicerad 23 december 2019

23 december 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Egna kontrollen för livsmedelsverksamhet

Att ha en egen kontroll i verksamheten är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Den egna kontrollen innebär att du minskar riskerna för konsumenters och kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

Behöver du hjälp med den egna kontrollen kan du vända dig till din branschorganisation eller ett konsultföretag. Läs mer om branschriktlinjer på Livsmedelsverkets hemsida.

System för egenkontroll

Som livsmedelsföretagare bör du ha ett system för den egna kontrollen för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Den egna kontrollen ska baseras på god hygienpraxis (GHP) – grundförutsättningarna för att tillverka säkra livsmedel – och de sju principerna i Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Mer om HACCP-principerna

Följande bör ingå i ditt system för kontrollen:

  • uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning
  • beskrivning av de rutiner som du har infört i din verksamhet
  • ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet – från inköp till servering/försäljning
  • en faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning. Du behöver också bestämma de kritiska styrpunkterna, det till väga de steg i din hantering som måste vara under kontroll för att din mat ska vara säker att äta.

Dokumentationen från den egna kontrollen bör du spara i minst två år och den ska kunna visas upp vid miljöförvaltningens kontroller av din verksamhet.

Olika steg i systemet för den egna kontrollen