Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bergman, Ingmar

Bilderna är från 1957 och1958 under Ingmar Bergmans tid på Malmö Stadsteater. Foto: © Georg Oddner / Malmö Museer

Film- och teaterregissör, filmproducent, manusförfattare, teaterchef, dramatiker och författare som verkade i Malmö 1952-1959.

  • 1918-2007

Hösten 1944 invigdes Malmö stadsteater.  1952 rekryterades Ingmar Bergman, som tidigare hade varit verksam i bland annat  Helsingborg,  till Malmö som regissör och konstnärlig ledare av dåvarande teaterchefen Lars Levi Laestadius.

Kulturklimatet i Skåne var vid tiden för Bergmans entré  mycket sparsmakat. Här fanns få teatrar och repertoaren präglades av efterkrigstidens isolering. Men efter fredsslutet 1945 kom en våg av intressant dramatik in utifrån. Nu började man uppföra verk av betydande dramatiker som Jean Paul Sartre, Arthur Miller, Maxwell Andersson, Jean Anouilh och Tennessee Williams.