$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Cronquist, Axel

  • 1873-1968

Sveriges främste kännare av hästvagnar. En driven eldsjäl som lämnade efter sig en betydande kulturhistorisk gärning. En försummad kulturperson i Malmös historia.

Utbildning och arbete

Axel Cronquist är en försummad kulturperson i Malmös historia. Han var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör född i Malmö 1873 och död där 1968. Efter avgångsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan 1895 var han verksam i USA en tid, innan han slog sig ner i födelsestaden som konsulterande ingenjör i väg- och vattenbyggnadsfrågor. Efter 1934 koncentrerade han sig på sitt huvudintresse, hästvagnskulturen. Han var Sveriges främste kännare av hästvagnar, och initiativtagare till det vagnsmuseum som 1965 - 2005 fanns vid Drottningtorget i Malmö.

Familjen

Axels far var köpman och hade en för sin tid stor manufaktur och vitvaruaffär belägen i fastigheten Södergatan 14 i nuvarande Apoteket Lejonets byggnad. Firman hette A.C. Cronquist & Son och grundades 1849 av Axel Cronquists farmor Anna Christina Cronquist. Det var ett borgerligt hem med humanistiska värderingar. Fadern satt med i styrelsen för Malmö museum och var delaktig i arbetet kring Nordiska museet.

Museimannen och skriftställaren

Genom ekonomiskt stöd från Nordiska museet fick Cronquist under 1920 - 40-talen, möjlighet att utveckla sitt intresse för vetenskapen om vagnar, vehikulogi, genom att resa runt i Sverige men också i Skandinavien och i en del europeiska länder. Under sina resor fotograferade och tecknade han av olika typer av vagnar och ekipage, dels för sin egen del, dels för museets räkning.

”Jag har nog gjort fel val när det gäller mitt yrkesval som väg- och vatteningenjör, det är hos den humanistiska sidan av mig jag finner glädjen i livet, hade jag fått välja på nytt så skulle jag blivit museimänniska i stället.”

Axel i brevväxling med sin bror

Olika sorters hästdragna vagnar som finns i pärmar med vagnbilder. Pärmarna tillhör Axel Cronquists samling på Malmö Museer.

Malmö museums vagnssamling

Axel Cronquist är mannen bakom Malmö museums vagnssamling. Han räddade ett stort antal åkdon av olika slag, både från skrothandlares upplagstomter och från dammiga logar och lider, samtidigt som han under 25 år av resor för Nordiska museets räkning inventerade det skånska vagnbeståndet

Axel Cronquists minne

Axel Cronquist som var gift två gånger hade inga barn. Han ligger begravd på Gamla begravningsplatsen invid Stora Nygatan. Vid tiden för sin död var Axel Cronquist bosatt på Grynbodgatan i Malmö. När han avled 1968 tillföll stora delar av hans kvarlåtenskap Malmö museum. Axel Cronqvists samling består framförallt av bohag, en boksamling samt ett arkiv vilket innefattar dels familjerelaterat material som brev och foton, men framförallt handlingar rörande den omfattande vagnsundersökning som Cronqvist utförde för Nordiska museets räkning under 1920-40-talen och vilken resulterade i boken ”Ekipage” tryckt 1952 av Nordiska museet.

sv