Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Cronquist, Axel

Svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör och försummad kulturperson i Malmös historia.

  • 1873-1968

Axel Cronquist är en försummad kulturperson i Malmös historia. Född i Malmö 1873, verkade han som civilingenjör i Eslöv och Stockholm men återvände till hemstaden och var vid sin bortgång 1968 bosatt på Grynbodgatan. Hans grav är inte långt därifrån, på Gamla begravningsplatsen, invid Stora Nygatan.
 
Under 1920- och 1930-talen reste Axel Cronquist runt i Skåne och studerade såväl väghållning som de fordon som behövde bättre vägar. Han besökte gods och herrgårdar och blev allt mer intresserad av den kultur som ligger i vagnmakeri och "vehikulogi", som kunskapen om fordon kallas. Under sin tid i Stockholm studerade han kröningar och hovfester, då de praktfullaste ekipagen visades upp. I Skåne intervjuade han grevar, bönder och kuskar, fotograferade och tecknade och fick för sitt arbete Nordiska Museets Hazelius-medalj. "Utan gensägelse den främste kännaren i vårt land av ekipagens värld", skrev museets dåvarande chef i ett förord till Cronquists bok "Ekipage" från 1952.

Olika sorters hästdragna vagnar som finns i pärmar med vagnbilder. Pärmarna tillhör Axel Cronquists samling på Malmö Museer.