Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Österling, Anders

Anders Österling

Poet, författare, översättare, litteraturkritiker och ständig sekreterare i Svenska Akademien

  • 1884-1981

Anders Österling föddes i Helsingborg, men växte upp i Malmö och kvarteren kring Petrikyrkan.

Det skånska landskapet och Malmömiljöer

Det blev också det skånska landskapet som kom att bli huvudtemat i Österlings författarskap. Många har nog läst eller hört hans dikt om Ales stenar. Det Malmö och Skåne som figurerar i hans dikter och prosa från tidigt 1900-tal beskriver en svunnen tid — tät dimma över åkrar och alléer, vandringar längs ensliga kajer i Malmös hamn, små gemytliga caféer inbäddade i det milda skenet från fotogenlampor.

Debuterade med diktsamling

Anders Österling debuterade 1904 med diktsamlingen Preludier. I senare samlingar som Årets visor (1907) och Idyllernas bok (1917) grundlade han den stil som skulle komma att bli hans kännetecken — en klassisk harmonisk livsåskådning och en jordnära romantik, där den skånska naturen utgör ett huvudmotiv. För Österling framstod Wordsworth och Goethe som andliga släktskaper.