Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Poppe, Nils

Skådespelare, komiker och teaterdirektör från Malmö. Han är främst förknippad med folkliga komedier.

  • 1908-2000

Nils Einar Poppe föddes 1908 på Möllevången i Malmö. Han gick på Johannesskolan, liksom kollegan Eva Rydberg som senare kom att föra hans teaterarv vidare.

Barndom

Nils Poppe jämförde sin barndom med en annan Malmöpågs öde, poeten Hjalmar Gullbergs.  Båda var oönskade vid födseln och blev därför bort-lämnade, Nils till en så kallad. änglamakerska.  Men ett par i tjugoårsåldern, Anders och Amanda Jönsson adopterade honom och han fick ett bra om än fattigt hem. I bokhyllan fanns endast två böcker: motboken och fackföreningsboken, båda påverkade honom starkt.

Äldre foto med många barn och vuxna sittandes för fotografering på en friluftsteater.

Hippodromteatern, Friluftsteatern, direktor O. Winge 1930-1950. Kärlekstokar och Abbarkrokor, av H. Nerzen. Första premiären den 7 juni 1930. Fotograferingspaus: nederst till vänster Nilss Jönsson, sedemera Nils Poppe, debut vid teatern. Ovanför Poppe, direktör O. Winge till höger ytterst på bänk 4. Jullan Kindahl. Vykort. Foto: Otto Ohm / Malmö Museer