$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Roslin, Alexander

Svensk porträttmålare från Malmö. Från 1750-talet var han i huvudsak verksam i Paris. I Paris vann Roslin stor ryktbarhet och invaldes i franska konstakademin.

  • 1718-1793

Bakgrund

En av sin tids mest berömda konstnärer föddes i Malmö den 15 juli 1718, närmare bestämt i gård nr 337, belägen där Hamngatan ligger nu. Han var son till vad som idag skulle kallas distriktsläkaren Hans Roslin och hans hustru Katarina Wertmüller. Släkten kom ursprungligen från Stockholm. Alexander Roslin tillbringade sina sex första år i Malmö. Sedan flyttade familjen, först till Kristianstad och sedan till Karlskrona där Hans Roslin blev amiralitetsläkare.

Alexander påbörjade en utbildning till skeppsbyggare, vilket innebar att han bibringades grunderna i teckningskonst. Hans begåvning uppenbarades. Arton år gammal antogs han som elev till hovmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm.

Började som porträttmålare

Alexander Roslin stannade fem år i Stockholm. Efter en kort tid i Göteborg återvände han 1742 till Skåne. Här etablerade hans sig som porträttmålare, fick sina första betydande beställningar av representanter för den skånska aristokratin, vilket sedan ledde till att han fick kontakt med markgreven av Brandenburg-Culmbach, som 1745 inviterade honom till Bayreuth. Roslin stannade i två år varefter han — mot löftet att återkomma — kunde fortsätta till Italien.

sv