$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Wirén, Herta

Herta Wirén på Malmö stadsbibliotek 1982

Herta Wirén på Malmö stadsbibliotek 1982

Journalist, författare och engagerad i kommunpolitiken hela sitt liv.

  • 1899-1991

Herta Wirén växte upp under enkla förhållanden i Malmö. Efter avslutad skolgång gifte hon sig och fick barn. Hon var övertygad socialdemokrat och engagerade sig i kommunpolitiken hela sitt vuxna liv. Utbildnings-frågorna låg henne varmast om hjärtat. 1934 valdes Herta Wirén som första kvinna in i Malmö skolstyrelse där hon var med om att driva igenom gratis skolmat till alla barn i Malmö.

Herta Wirén skrev artiklar och noveller på frilansbasis under många år i Arbetet, Morgonbris och Stockholms-Tidningen. Drivkraften var att synliggöra kvinnors liv och historia. Författardrömmarna fanns där tidigt men Herta Wirén hann fylla 75 år innan förhoppningarna slog in. Sedan tog romanskrivandet fart på allvar.

sv