$left
$middle

Vad gör Malmö stad för att alla ska känna sig trygga och för att alla ska ges samma möjligheter? Det handlar till stor del om samarbeten för social hållbarhet, men också om riktade satsningar där det särskilt behövs.

sv