Råd och stöd

Här är några ingångar för den som behöver råd för sin egen eller en anhörigs del.

Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för  olika sociala insatser på individ- och gruppnivå. Den som exempelvis är orolig för sig själv eller en anhörig som är på väg in i kriminalitet eller radikalisering kan ringa hit.

Insatser för barn och unga

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, ofta med fokus på brotts- och drogförebyggande stöd. Arbetet sker i många fall nära andra aktörer, så som polisen, skolan, BUP och socialtjänsten. Arbetet sker i miljöer där barn och unga vistas, både i och utanför hemmet.

Stöd till unga som begår brott

Ungdomar mellan 13–25 år som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring och vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då kan Malmö stads sociala insatsgrupper hjälpa till. 

Socialarbetare för unga

Socialarbetare för ungdomar jobbar för att öka tryggheten och minska ungdomskriminaliteten i Malmö.

Unga och riskhelger

Skolavslutning, midsommar, Malmöfestivalen, Valborgsmässoafton och arrangerade ungdomsdiscon är exempel på tillfällen då det förekommer alkohol och narkotika i stora mängder bland unga. Här hittar du som förälder stöd i vart du kan vända dig om något har hänt eller om du känner oro.

Stöd till avhoppare

I samarbete med flera myndigheter jobbar Malmö stad för att stötta personer som är hotade eller vill lämna kriminalitet.

Malmö mot Diskriminering

Malmö stad stödjer antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering, som tar emot enskilda för rådgivning och stöd om de upplever sig diskriminerade.