$left
$middle

Upprättelse och kompensation till vanvårdade barn

En politisk överenskommelse på nationell nivå ger möjlighet till ekonomisk ersättning. Nu kan du söka ersättning hos Ersättningsnämnden.

Regeringen vill ge upprättelse för de personer som under sin barndom (under perioden 1920-1980) utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Från den 2 januari 2013 kan du ansöka om ersättning hos den statliga myndigheten Ersättningsnämnden.

Vill du veta mera om ekonomisk ersättning och Ersättningsnämnden?

Läs mer på Regeringens hemsida.

Vill du ha tillgång till dokumentation rörande dig själv?

För frågor kring nyare handlingar, kontakta din stadsdel.För frågor kring äldre handlingar, kontakta Stadsarkivet.

Vill du prata med någon om dina upplevelser?

Kontakta socialtjänsten.

sv