Samtalsstöd och rådgivning

Du kan få samtalsstöd och rådgivning. Kontakten är kostnadsfri, du kan vara anonym och tystnadsplikt gäller. Du har även möjlighet att delta i någon av våra föräldrakurser eller andra stödaktiviteter för föräldrar.

Samtalsstöd och rådgivningen är för familjer, barn och ungdomar som behöver prata med en utomstående. Samtalen kan handla om relationer i familjen och med andra, vuxna och barns mående, föräldraskap, kriser samt annat som är viktigt för dig. Samtalen kan ske enskilt, med familjen, i par och med ditt nätverk (släkt, vänner, myndighetspersoner).

Föräldraskapsstöd

Det finns ofta även möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter och föräldrautbildningar. Läs mer och anmäl dig till någon av kurserna.

Nätverksteam

Det finns också särskilda nätverksteam som kan hjälpa till att anordna möten i ditt nätverk.
Läs mer om Nätverksteam

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 16:20