$left
$middle

Jude Dibia 2015-2017

Jude Dibia

Foto: Ejiro Onobrakpor

I juni 2015 anlände Jude Dibia, Malmös nya fristadsförfattare. Han är från Nigeria, ett av många afrikanska länder som nyligen kriminaliserat samkönade relationer. Jude ska stanna i Malmö i två år.

Kriminaliseringen av samkönade relationer är en viktig fråga för Jude Dibia.
– I min första roman ”Walking With Shadows” utmanar jag den rådande tanken att det inte finns några homosexuella i Nigeria. Jag påvisar också faran som många homosexuella lever under i mitt hemland. Mitt författarskap upprör många som hellre ser den minoriteten hårt straffad.

Jude Dibia har fått ett gott första intryck av Sverige och Malmö. Han hoppas kunna slutföra ett antal litterära projekt under sina två år på plats.
– Jag hoppas kunna vara ett stöd för många oliktänkande i Nigeria och Afrika. Framförallt de som ser mänskliga rättigheter som något inklusivt och inte förbehållet ett fåtal.