$left
$middle

Om Dawit Isaak-biblioteket

Dawit Isaak-biblioteket är ditt yttrandefrihetsbibliotek på Malmö stadsarkiv. Här finns böcker som du egentligen inte skulle fått läsa om någon annan fått bestämma. Vi har även andra kulturformer som till exempel musik.

På Dawit Isaak-bibliotekets hyllor finns förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats – alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Både nutida litteratur skriven av till exempel fristadsförfattare samt äldre litteratur.

Genom biblioteket erbjuder vi en möjlighet för allmänhet och forskare att på en samlad plats kunna hitta och läsa litteratur som annars är svårtillgänglig eller utspridd. Här finns även facklitteratur om yttrandefrihet, censur, konstnärlig frihet, demokrati med mera.

Vill du se vilka böcker som finns i Dawit Isaak-bibliotekets samling så hittar du det i Malin-katalogen. Tidigare inriktningar på stadsarkivets bibliotek finns kvar så som historia, släktforskning, barnböcker och mycket annat.

Varför finns Dawit Isaak-biblioteket?

Malmö är en stad där det fria ordet och den konstnärliga yttrandefriheten ska få ta plats. Det är viktigt eftersom ett demokratiskt samhälle fungerar bättre om vi kan ta del av största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv. Med biblioteket har vi skapat en plats där hotat innehåll kan samlas och viktiga samtal kan föras. Se filmen om biblioteket som förklarar vad och varför:

Samarbetsparter

Dawit Isaak-biblioteket är ett samarbete mellan Malmö stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN.

Om Dawit Isaak

Dawit Isaak är en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.

sv