$left
$middle

Om Dawit Isaak-biblioteket

Dawit Isaak-biblioteket är ditt yttrandefrihetsbibliotek på Malmö stadsarkiv. Här finns böcker som du egentligen inte skulle fått läsa om någon annan fått bestämma. Vi har även andra kulturformer som till exempel musik.

For information in english, see further down

Öppettider

Dawit Isaak-biblioteket har samma öppettider som Malmö stadsarkiv.

Om Dawit Isaak-biblioteket

På Dawit Isaak-bibliotekets hyllor finns förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats – alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord. Både nutida litteratur skriven av till exempel fristadsförfattare samt äldre litteratur.

Genom biblioteket erbjuder vi en möjlighet för allmänhet och forskare att på en samlad plats kunna hitta och läsa litteratur som annars är svårtillgänglig eller utspridd. Här finns även facklitteratur om yttrandefrihet, censur, konstnärlig frihet, demokrati med mera.

Vill du se vilka böcker som finns i Dawit Isaak-bibliotekets samling så hittar du det i Malin-katalogen. Tidigare inriktningar på stadsarkivets bibliotek finns kvar så som historia, släktforskning, barnböcker och mycket annat.

Varför finns Dawit Isaak-biblioteket?

Malmö är en stad där det fria ordet och den konstnärliga yttrandefriheten ska få ta plats. Det är viktigt eftersom ett demokratiskt samhälle fungerar bättre om vi kan ta del av största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv. Med biblioteket har vi skapat en plats där hotat innehåll kan samlas och viktiga samtal kan föras. Se filmen om biblioteket som förklarar vad och varför:

Samarbetsparter

Dawit Isaak-biblioteket är ett samarbete mellan Malmö stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska PEN och fristadsorganisationen ICORN.

Om Dawit Isaak

Dawit Isaak är en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.

About the Dawit Isaak Library

Your freedom of expression library at Malmö City Archives.

At the Dawit Isaak Library you can find, read and borrow books that you would not be able to read, if someone else had decided. The library is open to the public and located at Malmö City Archives.

On our shelves there are banned books, books that have been burned or censored, all written by people who have been silenced, threatened, imprisoned or forced into exile because of their words. Previous orientations to the City Archives library remain, such as history, genealogy, children's books and much more.

If you want to know what books you can find at the Dawit Isaak-library you find it in the library catalogue.

Would you like to tell us about books or authors that should be represented at the Dawit Isaak Library? Please let us know at: dawitisaakbiblioteket@malmo.se.

Through the Dawit Isaak Library, we want to offer an opportunity for the general public and researchers to find and read literature that is otherwise difficult to access or disseminate. Here you can also find professional literature that deals with issues such as freedom of speech, censorship, artistic freedom, democracy and more.

For us, it is important that Malmö is a city where free speech and artistic expression can take place. A democratic society works better if we can access the widest possible diversity of different ideas and perspectives.

The Dawit Isaak Library is a collaboration between Malmö City Archives, the Malmö City Library, Swedish PEN and ICORN.


About Dawit Isaak

Dawit Isaak is a Swedish-Eritrean journalist and author who has been incarcerated in Eritrea since 2001 without trial for publishing criticism of the Eritrea regime.

sv