$left
$middle

Parvin Ardalan 2010-2012

Parvin Ardalan

Parvin Ardalan var 2010-2012 Malmö stads första fristadsförfattare. Hon har därefter fortsatt vara verksam i Malmö.

Parvin Ardalan är ursprungligen en iransk journalist och medborgarrättsaktivist som tilldelades Olof Palmepriset 2007 för sin kamp för kvinnors och mäns lika rättigheter i Iran.  Under 1990-talet grundade Ardalan, tillsammans med andra Markaz-e Farhangi-ye Zanan (Women´s Cultural Centre), som sedan dess har varit ett centrum för opinionsbildning, analys och dokumentation om kvinnosaken i Iran.

Parvin Ardalan var också en av initiativtagarna till kampanjen att samla in en miljon namnunderskrifter för kvinnors lika rättigheter i Iran.

Parvin Ardalan var 2010-2012 Malmö stads första fristadsförfattare. Hon har därefter fortsatt vara verksam i Malmö, bland annat genom det uppmärksammade projektet '100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö', som är ett samarbete mellan organisationen Feminist - Dialog och Malmö Stads kulturförvaltning.

I samband med Nordiskt Forum 2014 resulterade projektet i utställningen 'Women Making History' på Malmö Museer, varefter projektet fortsätter fördjupa kunskapen om immigrantkvinnors historia inom ramen för Malmö Stadsarkivs verksamhet.