Hitta och jämför grundskolor

Här kan du jämföra samtliga drygt 100 grundskolor i Malmö. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Skolorna visas i alfabetisk ordning. Du kan avgränsa din sökning genom att filtrera på skolform, huvudman eller årskurser pågående eller nästa läsår. "Välj" de skolor du är intresserad av. Med knappen "Jämför verksamheter" kan du jämföra skolorna med varandra.

Tjänsten är i sluttestning. Det kan förekomma mindre ändringar i design och funktionalitet. All data är giltig.

av objekt visas
 • Ribersborgsskolan

  Ribersborgsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/ribersborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 68 52

  Besöksadress: Kilian Zollsgatan 20

 • Holmaskolan

  Holmaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/holmaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 21

  Besöksadress: Hyacintgatan 49

  Vi kan stolt påstå att Holmaskolan har engagerade och kompetenta pedagoger. Tillsammans utvecklar vi vår skola för att varje elev ska lyckas. Vår modell, ”upplevelsebaserat lärande”, ger positiva resultat. Våra elever får nämligen regelbundna upplevelser som ger begrepp och erfarenheter. Detta arbetssätt är vi stolta över. Det är viktigt att träna samspel med andra människor. Därför erbjuder vi varje elev en fritidshemsplats. Vi har också lekpedagoger som organiserar lekar på elevernas raster.

 • Ögårdsskolan (Islamic Center)

  Ögårdsskolan (Islamic Center)

  Webbplats: http://www.ogardsskolan.se/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-22 83 23

  Besöksadress: Jägersrovägen 90

  Ögårdsskolan ligger invid Islamic Centers Moské. Eleverna bor i olika delar av Malmö och har bakgrund i olika länder. Skolan berikas av mångfalden då många kulturer och nationaliteter möts och lär av varandra. Utöver timplanen erbjuds alla elever islamologiundervisning med fördjupning i att leva som muslim i det svenska samhället. Skolan har ett positivt arbetsklimat med fokus på samarbete och gemenskap. Lärarna är engagerade och skolan präglas av god sammanhållning och ett tryggt klimat.

 • Augustenborgsskolan

  Augustenborgsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/augustenborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 91 01

  Besöksadress: Ystadvägen 50

  Augustenborgsskolan är en mångkulturell skola. Vår vision är: Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan. Undervisningen utvecklas kontinuerligt för att möta våra elever på bästa sätt. Vi har en musikprofil från årskurs 7 samt möjlighet till utökad musikundervisning på mellanstadiet. Aktiva Augustenborgsskolan erbjuder eleverna fysisk aktivitet före, under och efter skoltid, ledarutbildning samt kunskap för en hälsosam livsstil. Vi samarbetar med Malmö FF och bostadsbolaget MKB.

 • Rönnenskolan

  Rönnenskolan

  Webbplats: www.malmo.se/ronnenskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 41 60

  Besöksadress: Rönnbladsgatan 1C

 • Högaholmsskolan

  Högaholmsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/hogaholmsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 45

  Besöksadress: Lindängsplan 2

 • Höjaskolan

  Höjaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/hojaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 68 92

  Besöksadress: Skillinggatan 1

  På Höjaskolan vill vi att alla ska vara stolta över sin skola och känna lust att lära. Vi arbetar för att skapa en miljö där eleverna känner sig sedda, trygga och delaktiga. För att främja en god lärmiljö i de yngre årskurserna spelar vi Höjaspelet (ursprung Good Behavior Game), ett verktyg som bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö. Vi strävar efter mindre undervisningsgrupper för att främja studiemiljön. Vår styrka är mångfald bland våra elever och välutbildad och engagerad personal.

 • Kirsebergsskolan

  Kirsebergsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/kirsebergsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 69 19

  Besöksadress: Lundavägen 47

  Kirsebergsskolan genomsyras av positiv elevsyn med höga förväntningar. Vi har ett stödjande och stöttande elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, socialpedagoger, skolsköterskor och kurator som tillsammans med mentorer och övrig personal ger alla elever förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Genom inriktningen sång, rytmik och kör tillsammans med El Sistema - en del av Malmö Kulturskola - ger vi våra elever möjlighet att lära med alla sinnen.

 • Strandskolan

  Strandskolan

  Webbplats: www.malmo.se/strandskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 03 22

  Besöksadress: Badvägen 6

  Strandskolan har kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande som ledord. Det är viktigt för oss, att elever, personal och föräldrar känner stolthet över sin skola. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar. Strandskolan ingår, tillsammans med Klagshamnsskolan, i Klagshamns rektorsområde.

 • Stapelbäddsskolan

  Stapelbäddsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/stapelbaddsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0709-35 13 96

  Besöksadress: Einar Hansens esplanad 21

 • Hyllievångsskolan

  Hyllievångsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/hyllievangsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-87 63 13

  Besöksadress: Ymers gata 4

  Hyllievångsskolan är Sveriges modernaste skola. Skolan fylls på med elever i en takt som borgar för trygghet och goda studieresultat. Våra kunniga pedagoger arbetar målmedvetet och kunskapsfrämjande. Skolmiljön underlättar alla elevers utveckling, oavsett intressen, tack vare en kreativ och stimulerande skolgårdsmiljö, moderna och ändamålsenliga salar för de praktiskestetiska ämnena, en stor och modern multifunktionell idrottshall samt vanliga klassrum där modern teknik är en naturlig del.

 • Möllevångsskolan

  Möllevångsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/mollevangsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 77 12

  Besöksadress: Friisgatan 34

  Möllevångsskolans vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Vi arbetar alla för att skapa goda relationer, utveckla språket och hjälpa varje elev att lära sig på bästa sätt. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

 • Bladins skola

  Bladins skola

  Webbplats: www.bladins.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-30 08 85

  Besöksadress: Stadiongatan 25E

 • Fridhemsskolan

  Fridhemsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/fridhemsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 03 70

  Besöksadress: Ribersborgsvägen 4

  Fridhemsskolan erbjuder en trygg skolmiljö, där eleverna trivs. All personal arbetar målmedvetet för eleverna ska nå hög måluppfyllelse och utvecklas så långt som möjligt. Skolan är belägen i lugna omgivningar med närhet till strand och stad. Den trygga skolmiljön ger de bästa förutsättningarna för att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

 • Olympen

  Olympen

  Webbplats: www.malmo.se/olympen

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-46 54 66

  Besöksadress: Östra Fäladsgatan 32C

  Olympen är en grundskola för elever med diagnos inom autismspektrumet. Olympen ligger i Sege park-området och har plats för cirka 9 elever. Vår pedagogik bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Eleverna undervisas enskilt eller i mycket små grupper och undervisningen individualiseras utifrån elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.