Hitta och jämför grundskolor

Här kan du jämföra samtliga drygt 100 grundskolor i Malmö. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Skolorna visas i alfabetisk ordning. Du kan avgränsa din sökning genom att filtrera på skolform, huvudman eller årskurser pågående eller nästa läsår. "Välj" de skolor du är intresserad av. Med knappen "Jämför verksamheter" kan du jämföra skolorna med varandra.

Tjänsten är i sluttestning. Det kan förekomma mindre ändringar i design och funktionalitet. All data är giltig.

av objekt visas
 • Ängslättskolan

  Ängslättskolan

  Webbplats: www.malmo.se/angslattskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 69 06

  Besöksadress: Klagshamnsvägen 50

  Ängslättskolan är en skola i västra Malmö som erbjuder mångfald, hälsa, delaktighet, ansvar, gränslös kunskap och ett lustfyllt lärande. Vi är stolta över vårt arbete med Bunkeflomodellen, som innebär att vi har daglig fysisk aktivitet. Skolans digitala utveckling arbetar vi aktivt med och alla elever har tillgång till egen dator eller lärplatta. Vi har en grundsärskola för elever i årskurs 1–6 som är indelad i grundsärskola mot ämnen samt mot ämnesområde.

 • Mellersta Förstadsskolan

  Mellersta Förstadsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/mellerstaforstadsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0708-31 90 53

  Besöksadress: Föreningsgatan 42

  På Mellersta Förstadsskolan står lärandet i fokus. I en föränderlig värld där kunskap är ett gemensamt skapande utifrån demokratiska processer har alla en plats och ett uppdrag. Hos oss är olika språk, kulturer och erfarenheter en tillgång i arbetet mot högre måluppfyllelse. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och ha inflytande över skolans utveckling. Att alla på skolan känner trygghet, sammanhang och en vilja att lära mer är ledstjärnan i vårt arbete.

 • Annebergsskolan

  Annebergsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/annebergsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 33 40

  Besöksadress: Annebergsgatan 1B

  Annebergsskolan ligger i centrala Malmö. Hos oss möter vi eleverna där de är och lärande står i fokus. Vår skola har en hälsoprofil där fysisk aktivitet och lust till rörelse är centralt. En fysiskt aktiv skoldag ökar elevernas välbefinnande och gör att våra elever lär sig mer i skolan. Skolan har också en läsprofil med fokus på läslust och språkutveckling vilket gör att eleverna får bra förutsättningar för att lyckas i skolan.

 • Mellanhedsskolan

  Mellanhedsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/mellanhedsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 85

  Besöksadress: Gyllebogången 1

  Mellanhedsskolan är en skola med hög måluppfyllelse. Vår personal är välutbildad och kompetent. Undervisningen på Mellanhedsskolan utformas i en kontinuerlig bedömningsprocess, vilket bidrar till att skapa goda lärmiljöer och anpassningar för alla våra elever. För att förebygga och främja lektionsfrid finns på skolan en lekpatrull som organiserar och leder lustfyllda rastaktiviteter på skolgården. Personalens arbete följs upp i individuella kvalitetsdialoger var fjärde vecka.

 • Kulladalsskolan

  Kulladalsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/kulladalsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 18

  Besöksadress: Velandergatan 99

  Kulladalsskolan är en modern skola med anor från 1923. På Kulladalsskolan samsas skola och fritidshem i samma lokaler och arbetar i ett nära samarbete för att skapa en helhet för ditt barn. Hos oss är det viktigt att se varje elevs behov och möjligheter. Kulladalsskolan har en mycket hög andel behöriga medarbetare inom alla yrkeskategorier. Skolans satsar på elevhälsa, skolbibliotek, digitalisering samt på att ständigt förbättra undervisningen, i skolan och på fritidshemmet.

 • Linnéskolan

  Linnéskolan

  Webbplats: www.malmo.se/linneskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 67 66

  Besöksadress: Linnégatan 58

  Linnéskolan är en skola i Limhamn centrum där all personal arbetar utifrån att alla ska lyckas. Linnéskolan är en skola att trivas i, med glädjerikt lärande och hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever, vilket innebär att vi arbetar för att var och en ska uppnå just sina mål med studierna. På Linnéskolan gör vi allt för att alla ska känna sig trygga och känna att det är ett lugnt klimat på skolan. Vi har en fotbollsakademi (antagning) där eleverna kan träna fotboll under skoltid.

 • Tygelsjöskolan

  Tygelsjöskolan

  Webbplats: www.malmo.se/tygelsjoskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 69 12

  Besöksadress: Tygelsjö skolväg 11

 • Mariaskolan

  Mariaskolan

  Webbplats: http://www.mariaskolan.net/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 0721-58 90 10

  Besöksadress: Stensjögatan 2A

  Mariaskolan är en friskola med kristen värdegrund belägen vid Stadionområdet i Malmö. På Mariaskolan vill vi se och bekräfta varje individ och dess unika personlighet och gåvor. Förutom mycket goda studieresultat, vill vi att de barn som lämnar Mariaskolan ska ha blivit utrustade med inre trygghet, livsmod, nyfikenhet, tolerans och färdigheter av olika slag. Skolan grundades redan 1984 men 2011 invigdes vår nya skolbyggnad. Vår verksamhet omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola.

 • Rådmansvångens skola

  Rådmansvångens skola

  Webbplats: www.malmo.se/radmansvangensskola

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 74 65

  Besöksadress: Rådmansgatan 24A

 • Värner Rydénskolan

  Värner Rydénskolan

  Webbplats: www.malmo.se/varnerrydenskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 35 25

  Besöksadress: Hårds väg 5

  Värner Rydénskolan är varje elevs bästa skola med fokus på trygghet och lärande. Hos oss finns ett stort engagemang och hög kompetens för att möta varje elev utifrån sina behov. Undervisningen kopplas till upplevelser både i skolan och i samhället utanför. Lärandet sker i en digital och språkutvecklande miljö. Vi satsar på samarbete med olika aktörer utanför skolan för att ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som är viktiga för framtida studier och yrkesliv.

 • Lorensborgsskolan

  Lorensborgsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/lorensborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 33 10

  Besöksadress: Hallingsgatan 1

  På Lorensborgsskolan har vi fokus på varje elevs bästa kunskapsutveckling och varje elevs bästa personliga utveckling. Varje elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och senare ett utvecklande yrkesliv. Vi använder digitala verktyg för att få ett förädlingsvärde i undervisningen, för att föra in skolan i hemmet, för en ökad transparens och för en rimlig arbetsbelastning. Vi prioriterar hälsofrämjande arbete.

 • Kroksbäcksskolan

  Kroksbäcksskolan

  Webbplats: www.malmo.se/kroksbacksskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 09

  Besöksadress: Hyllievångsvägen 6

  På Kroksbäcksskolan utgör ett språkutvecklande arbetssätt grunden för all undervisning. Vi arbetar med en vetenskaplig som kallas genrepedagogik. Den leder till att eleverna känner igen sig i ett strukturerat arbetssätt på alla lektioner. Skolan har en engagerad personal som månar om eleverna. I verksamheten El Sistema lär sig eleverna spela instrument på skoltid. Kroksbäcksskolan är belägen i Malmös näst största park, Kroksbäckssparken, och den fina utemiljön används dagligen i verksamheten.

 • Augustenborgsskolan

  Augustenborgsskolan

  Webbplats: malmo.se/augustenborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 91 01

  Besöksadress: Ystadvägen 50

  Augustenborgsskolan är en mångkulturell skola. Vår vision är: Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan. Undervisningen utvecklas kontinuerligt för att möta våra elever på bästa sätt. Vi har en musikprofil från årskurs 7 samt möjlighet till utökad musikundervisning på mellanstadiet. Aktiva Augustenborgsskolan erbjuder eleverna fysisk aktivitet före, under och efter skoltid, ledarutbildning samt kunskap för en hälsosam livsstil. Vi samarbetar med Malmö FF och bostadsbolaget MKB.

 • Geijerskolan

  Geijerskolan

  Webbplats: www.malmo.se/geijerskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 64 54

  Besöksadress: Västanväg 48

  Geijerskolan är en skola i Limhamn med salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på det som fungerar och är sunt. Vi strävar efter att vara en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och håller oss uppdaterade på den senaste forskningen inom olika vetenskaper. Vilja, våga och kunna är ledord vi arbetar med. Vi vill att våra elever ska vilja och våga prova nytt, och att kunna skapar självförtroende och en positiv självkänsla. Höga förväntningar och lust att lära ger goda resultat!

 • Vittra Västra Hamnen

  Vittra Västra Hamnen

  Webbplats: www.vittra.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-10 98 60

  Besöksadress: Västra Varvsgatan 22