Hitta och jämför grundskolor

Här kan du jämföra samtliga drygt 100 grundskolor i Malmö. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Skolorna visas i alfabetisk ordning. Du kan avgränsa din sökning genom att filtrera på skolform, huvudman eller årskurser pågående eller nästa läsår. "Välj" de skolor du är intresserad av. Med knappen "Jämför verksamheter" kan du jämföra skolorna med varandra.

Tjänsten är i sluttestning. Det kan förekomma mindre ändringar i design och funktionalitet. All data är giltig.

av objekt visas
 • Al Salamah

  Al Salamah

  Webbplats: www.alsalamahskolan.com

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-22 27 44

  Besöksadress: Husievägen 17

 • Annebergsskolan

  Annebergsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/annebergsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 33 40

  Besöksadress: Annebergsgatan 1B (tillfälligt på Gyllebogången 5)

  Annebergsskolan ligger i centrala Malmö. Hos oss möter vi eleverna där de är och lärande står i fokus. Vår skola har en hälsoprofil där fysisk aktivitet och lust till rörelse är centralt. En fysiskt aktiv skoldag ökar elevernas välbefinnande och gör att våra elever lär sig mer i skolan. Skolan har också en läsprofil med fokus på läslust och språkutveckling vilket gör att eleverna får bra förutsättningar för att lyckas i skolan.

 • Apelgårdsskolan 7−9

  Apelgårdsskolan 7−9

  Webbplats: www.malmo.se/apelgardsskolan-7-9

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 66 95

  Besöksadress: Sjöblads väg 4

  Apelgårdsskolan 7–9 är vackert belägen i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. Skolans inriktning är ”en skola i världen” där ambitionen är att våra elever ska få möjlighet att samverka med elever i andra länder. Vi satsar på språkutvecklande ämnesundervisning samt internationella projekt och utbyten. Digitalisering och teknologi är viktiga acceleratorer för lärandet. Allaktivitetshuset har verksamhet hos oss och erbjuder aktiviteter för eleverna efter skoltid.

 • Apelgårdsskolan F−6

  Apelgårdsskolan F−6

  Webbplats: www.malmo.se/apelgardsskolan-F-6

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 66 95

  Besöksadress: Sjöblads väg 4

  Apelgårdsskolan F–6 är vackert belägen i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. Skolans inriktning är ”en skola i världen” där ambitionen är att våra elever ska få möjlighet att samverka med elever i andra länder. Vi satsar på språkutvecklande ämnesundervisning samt internationella projekt och utbyten. Digitalisering och teknologi är viktiga acceleratorer för lärandet. Allaktivitetshuset har verksamhet hos oss och erbjuder aktiviteter för eleverna efter skoltid.

 • Augustenborgsskolan

  Augustenborgsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/augustenborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 91 01

  Besöksadress: Ystadvägen 50

  Augustenborgsskolan är en mångkulturell skola. Vår vision är: Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan. Undervisningen utvecklas kontinuerligt för att möta våra elever på bästa sätt. Vi har en musikprofil från årskurs 7 samt möjlighet till utökad musikundervisning på mellanstadiet. Aktiva Augustenborgsskolan erbjuder eleverna fysisk aktivitet före, under och efter skoltid, ledarutbildning samt kunskap för en hälsosam livsstil. Vi samarbetar med Malmö FF och bostadsbolaget MKB.

 • Backaskolan

  Backaskolan

  Webbplats: www.backaskolan.se/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-18 00 60

  Besöksadress: Östra Fäladsgatan 36

 • Bellevueskolan

  Bellevueskolan

  Webbplats: http://www.bellevueskolan.se/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-13 81 39

  Besöksadress: Delsjögatan 46

  Bellevueskolan är en liten, en-parallellig F–9-skola belägen i bostadsområdet Bellevuegården i Malmö. Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Våra klasser är små så att varje elev ska bli sedd. Våra styrkor är vår starka vi-känsla, förmågan att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, våra små klasser och omsorgen för eleverna. Hos oss får alla lyckas!

 • Bergaskolan

  Bergaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/bergaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: -

  Besöksadress: Hyllie Kyrkoväg 63

  Bergaskolan ligger i stadsdelen Limhamn. Här finns grundskola för årskurs F–9, fritidshem, grundsärskola för årskurs 7–9 och Berga korttidstillsyn. Skolan genomsyras av skicklig personal och ambitiösa elever. Vi har goda relationer till våra elever och vårdnadshavare. Hos oss lyckas varje elev! Bergaskolan har musikprofil för årskurs 6–9. Hos oss kan alla som är intresserade av musik fördjupa sig i ämnet och utveckla sina talanger. Färdighetsprov krävs för antagning.

 • Bladins Internationella skola

  Bladins Internationella skola

  Webbplats: http://www.bladins.se/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-98 79 70

  Besöksadress: Själlandstorget 1

 • Bladins skola

  Bladins skola

  Webbplats: www.bladins.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-30 08 85

  Besöksadress: Stadiongatan 25E

 • Boukefs Privatskola

  Boukefs Privatskola

  Webbplats: www.boukefsprivatskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-819 38

  Besöksadress: Kungsörnsgatan 3

  Boukefs Privatskola är en engagerad skola som bedriver undervisning i årskurs 4–9 på Hagalundsgården, Söderkulla. Skolan har en allmänpedagogisk inriktning som läroplanen för grundskolan med betoning på samarbetet mellan personal, elev och förälder. Här kan vi erbjuda eleverna en lugn och trivsam skolmiljö i små klasser med fritidsverksamhet integrerad i skolans lokaler. För dem som önskar har vi även skolskjuts.

 • Boukefs Småskola

  Boukefs Småskola

  Webbplats: www.boukefsprivatskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-42 11 67

  Besöksadress: Husie Kyrkoväg 76

  Boukefs Småskola är en engagerad skola som bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 3 i Husie. Skolan har en allmänpedagogisk inriktning som läroplanen för grundskolan med betoning på samarbetet mellan personal, elev och förälder. Här kan vi erbjuda eleverna en lugn och trivsam skolmiljö i små klasser med fritidsverksamhet integrerad i skolans lokaler. För dem som önskar har vi även skolskjuts.

 • Bulltoftaskolan

  Bulltoftaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/bulltoftaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 69 27

  Besöksadress: Vattenverksvägen 43

  Bulltoftaskolan har en klass i varje årkurs i F–3 och tre parallella klasser i årkurs 4–6. Skolan ingår tillsammans med Karlshögskolan och Mölletoftaskolan i Bulltofta rektorsområde. Verksamheten genomsyras av glädje, goda relationer, höga förväntningar och lust att lära. Skolan har två skolbibliotek och skönlitteratur används mycket i undervisningen. Fritidshemmet har tre avdelningar med åldersindelningen F–1, 2–3 och 4–6.

 • Bäckagårdsskolan

  Bäckagårdsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/backagardsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 78 40

  Besöksadress: Klågerupsvägen 342

  Bäckagårdsskolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Den omgivande naturen och skolans lokaler erbjuder en kreativ och hälsosam inlärningsmiljö. Skolan arbetar medvetet och strukturerat med att vara en hälsofrämjande skola. Vi ska ge varje elev de bästa förutsättningarna för att bli en välmående och välfungerande samhällsmedborgare. Vi har en helhetssyn på hälsa med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa och arbetar aktivt med elevdemokrati och medinflytande.

 • Dammfriskolan

  Dammfriskolan

  Webbplats: www.malmo.se/dammfriskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 67 90

  Besöksadress: Dammfrigången 9

  Dammfriskolans vision är att alla elever får kunskaper och utvecklar sitt livslånga lärande, vilket präglas av lust och aktivitet. Våra elever brukar framhålla att tryggheten är bra på skolan och trivseln är hög. På högstadiet har vi spetsutbildning i matematik som kan sökas av alla elever i Skåne inför skolstart i årskurs 7. Eleverna deltar i olika tävlingar både nationellt och internationellt. Vi samarbetar mellan stadierna inom ramen för skapande skola där eleverna får arbeta med serier, film och teater.