Hitta och jämför grundskolor

Här kan du jämföra samtliga drygt 100 grundskolor i Malmö. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Skolorna visas i alfabetisk ordning. Du kan avgränsa din sökning genom att filtrera på skolform, huvudman eller årskurser pågående eller nästa läsår. "Välj" de skolor du är intresserad av. Med knappen "Jämför verksamheter" kan du jämföra skolorna med varandra.

Tjänsten är i sluttestning. Det kan förekomma mindre ändringar i design och funktionalitet. All data är giltig.

av objekt visas
 • Vittra Västra Hamnen

  Vittra Västra Hamnen

  Webbplats: www.vittra.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-10 98 60

  Besöksadress: Västra Varvsgatan 22

 • Kroksbäcksskolan

  Kroksbäcksskolan

  Webbplats: www.malmo.se/kroksbacksskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 65 09

  Besöksadress: Hyllievångsvägen 6

  Klagshamn rektorsområdes gemensamma vision präglas av våra ledord, kunskap, glädje, trygghet och självständigt tänkande. Vi tror på och förutsätter en öppen kommunikation samt goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

 • Bergaskolan

  Bergaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/bergaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-81 67 55

  Besöksadress: Hyllie Kyrkoväg 63

  Bergaskolan ligger i stadsdelen Limhamn. Här finns grundskola för årskurs F–9, fritidshem, grundsärskola för årskurs 7–9 och Berga korttidstillsyn. Skolan genomsyras av skicklig personal och ambitiösa elever. Vi har goda relationer till våra elever och vårdnadshavare. Hos oss lyckas varje elev! Bergaskolan har musikprofil för årskurs 6–9. Hos oss kan alla som är intresserade av musik fördjupa sig i ämnet och utveckla sina talanger. Färdighetsprov krävs för antagning.

 • Jensen grundskola Malmö

  Jensen grundskola Malmö

  Webbplats: www.jensengrundskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 0737-73 18 20

  Besöksadress: Östra Farmvägen 18

 • Mellersta Förstadsskolan

  Mellersta Förstadsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/mellerstaforstadsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0708-13 42 85

  Besöksadress: Föreningsgatan 42

  På Mellersta Förstadsskolan står lärandet i fokus. I en föränderlig värld där kunskap är ett gemensamt skapande utifrån demokratiska processer har alla en plats och ett uppdrag. Hos oss är olika språk, kulturer och erfarenheter en tillgång i arbetet mot högre måluppfyllelse. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och ha inflytande över skolans utveckling. Att alla på skolan känner trygghet, sammanhang och en vilja att lära mer är ledstjärnan i vårt arbete.

 • Fågelbacksskolan

  Fågelbacksskolan

  Webbplats: www.malmo.se/fagelbacksskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-29 80 52

  Besöksadress: Thottsgatan 5

  Fågelbacksskolan är en 7–9 skola och här går det 560 elever. Vi arbetar i tre arbetslag; AB, CD eller EFG. Detta innebär en fantastisk möjlighet till kontinuitet i arbetet för våra pedagoger och ger goda förutsättningar att följa eleverna och deras utveckling . På skolan finns också ett resursteam med specialpedagoger och speciallärare. Med arbetet organiserat på detta sätt har vi våra elever och deras behov i fokus och därmed bästa möjliga förutsättningar att nå målet ”Varje elevs bästa skola”

 • Mölletoftaskolan

  Mölletoftaskolan

  Webbplats: www.malmo.se/molletoftaskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-29 24 55

  Besöksadress: Flygledaregatan 8

  Mölletoftaskolan är en liten skola där alla snabbt lär känna varandra, vilket skapar trygghet både hos elever och pedagoger. Verksamheten genomsyras av glädje, goda relationer, höga förväntningar och lust att lära. Fritidshemmet har två avdelningar med åldersindelningen F–1 och 2–3. Mölletoftaskolan tillhör Bulltofta rektorsområde. Pedagogerna har regelbundet pedagogiskt utbyte och utvecklingsarbete med pedagoger från Bulltoftaskolan och Karlshögsskolan som tillhör samma rektorsområde.

 • Djupadalsskolan

  Djupadalsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/djupadalsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 74 63

  Besöksadress: Norra Hyllievägen 76 (tillfälligt på Ladugårdsgatan 1A)

  Djupadalsskolan är placerad bland villakvarteren i Limhamn med närhet till grönområden där eleverna vistas varje dag. Tillsammans arbetar vi på Djupadalsskolan för att eleverna ska känna sig trygga, trivas och lyckas med sitt skolarbete. Våra största framgångsfaktorer är våra elever, personalen som arbetar på skolan, våra vårdnadshavare som anser att skolan är viktig, samt den utvecklingsbenägenhet att göra Djupadalsskolan till varje elevs bästa skola som genomsyrar verksamheten.

 • Hindby småskola

  Hindby småskola

  Webbplats: www.hindbysmaskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-92 19 19

  Besöksadress: Beckasingatan 1

 • Västra Hamnens skola

  Västra Hamnens skola

  Webbplats: www.malmo.se/vastrahamnensskola

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 92 22

  Besöksadress: Västra Varvsgatan 23

  På Västra Hamnens skola bildar och fostrar vi dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. Vi har framgångsrik och effektiv undervisning och goda relationer är grunden för lärandet. Andan som råder är ”det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

 • Kastanjeskolan

  Kastanjeskolan

  Webbplats: http://www.kastanjeskolan.nu/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-840 98

  Besöksadress: Palmgatan 19B

 • Rådmansvångens skola

  Rådmansvångens skola

  Webbplats: www.malmo.se/radmansvangensskola

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 74 65

  Besöksadress: Rådmansgatan 24A

  Skolan ligger utmed Rådmansgatan i de lokaler där före detta Pildammsskolan låg. Skolan är nyrenoverad med ljusa klassrum med tillhörande grupprum. Skolans närhet till kultur, parker, centrum och kommunikationer gör att våra elever får stora möjligheter till varierande lärmiljöer.

 • Elinelundsskolan

  Elinelundsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/elinelundsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-05 00 74

  Besöksadress: Ladugårdsgatan 1A

  Elinelundsskolan är en ny skola i Limhamn som ligger vackert vid Kalkbrottet. Skolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9. Under skolans första år delas lokalerna med Djupadalsskolan och drivs i Djupadalsskolans regi. Tillsammans arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga, trivas och lyckas med sitt skolarbete. Vi arbetar för att göra Elinelundsskolan till varje elevs bästa skola.

 • Rörsjöskolan

  Rörsjöskolan

  Webbplats: www.malmo.se/rorsjoskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 34 04

  Besöksadress: Föreningsgatan 64

  I hjärtat av Rörsjöstaden finns Rörsjöskolan. En modern skola som anknyter till vår långa, traditionsrika historia. Kreativitet, engagemang och det relationella ledarskapet utmärker Rörsjöskolan. Vi är en registrerad kulturinriktad skola, samarbetar med Kulturskolan som driver El Sistema och Malmö Latinskolans estetiska program. Vi tror på de multimodala uttrycksmedlen som en bro in i klassrummet. Vi har även drama, dans, rörelse och rytmik på schemat.

 • Ribersborgsskolan

  Ribersborgsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/ribersborgsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 68 52

  Besöksadress: Kilian Zollsgatan 20

  Ribersborgsskolan är en F–6-skola med cirka 530 elever. Vi arbetar medvetet mot de mål läroplan, kursplaner och skolplan beskriver. I detta arbete strävar vi efter ett elevaktivt arbetssätt där eleverna prövar, undersöker och reflekterar.