Hitta och jämför grundskolor

Här kan du jämföra samtliga drygt 100 grundskolor i Malmö. Du kan se antal elever i skolan, andel behöriga lärare och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med skolan.

Skolorna visas i alfabetisk ordning. Du kan avgränsa din sökning genom att filtrera på skolform, huvudman eller årskurser pågående eller nästa läsår. "Välj" de skolor du är intresserad av. Med knappen "Jämför verksamheter" kan du jämföra skolorna med varandra.

Tjänsten är i sluttestning. Det kan förekomma mindre ändringar i design och funktionalitet. All data är giltig.

av objekt visas
 • Vittra Västra Hamnen

  Vittra Västra Hamnen

  Webbplats: www.vittra.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-10 98 60

  Besöksadress: Västra Varvsgatan 22

 • Hindby småskola

  Hindby småskola

  Webbplats: www.hindbysmaskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-92 19 19

  Besöksadress: Beckasingatan 1

 • Linnéskolan

  Linnéskolan

  Webbplats: www.malmo.se/linneskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 67 66

  Besöksadress: Linnégatan 58

  Linnéskolan är en skola i Limhamn centrum där all personal arbetar utifrån att alla ska lyckas. Linnéskolan är en skola att trivas i, med glädjerikt lärande och hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever, vilket innebär att vi arbetar för att var och en ska uppnå just sina mål med studierna. På Linnéskolan gör vi allt för att alla ska känna sig trygga och känna att det är ett lugnt klimat på skolan. Vi har en fotbollsakademi (antagning) där eleverna kan träna fotboll under skoltid.

 • Toftanässkolan

  Toftanässkolan

  Webbplats: www.malmo.se/toftanasskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 78 40

  Besöksadress: Klågerupsvägen 342

  Toftanäs från idé till verklighet. På skolan ska all verksamhet präglas av en stark inre övertygelse som bygger på skolans vision. Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande ska stå i centrum och därför måste vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för.

 • Geijerskolan

  Geijerskolan

  Webbplats: www.malmo.se/geijerskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 64 54

  Besöksadress: Västanväg 48

  Geijerskolan är en skola i Limhamn med salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på det som fungerar och är sunt. Vi strävar efter att vara en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och håller oss uppdaterade på den senaste forskningen inom olika vetenskaper. Vilja, våga och kunna är ledord vi arbetar med. Vi vill att våra elever ska vilja och våga prova nytt, och att kunna skapar självförtroende och en positiv självkänsla. Höga förväntningar och lust att lära ger goda resultat!

 • Runstyckets skola

  Runstyckets skola

  Webbplats: http://www.runstycket.nu/skola/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-49 00 50

  Besöksadress: Husie Kyrkoväg 96

 • Videdalsskolan

  Videdalsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/videdalsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 66 01

  Besöksadress: Videdalsvägen 15

  Videdalsskolan är en F–9-skola. Vi har även en grundsärskola och en central särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat för årskurs 7–9. Vi har också synverksamhet för elever i årskurs 7–9. Naturligtvis har vi ett fritidshem. Våra åtaganden är effektivt lärande och trygghet och respektfulla relationer. Videdalsskolan är ett Malmö i miniatyr. Vår mångfald är vår styrka och vi arbetar dagligen för varje elevs bästa skola – Videdalsskolan.

 • Ögårdsskolan (Islamic Center)

  Ögårdsskolan (Islamic Center)

  Webbplats: http://www.ogardsskolan.se/

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 040-22 83 23

  Besöksadress: Jägersrovägen 90

  Ögårdsskolan ligger invid Islamic Centers Moské. Eleverna bor i olika delar av Malmö och har bakgrund i olika länder. Skolan berikas av mångfalden då många kulturer och nationaliteter möts och lär av varandra. Utöver timplanen erbjuds alla elever islamologiundervisning med fördjupning i att leva som muslim i det svenska samhället. Skolan har ett positivt arbetsklimat med fokus på samarbete och gemenskap. Lärarna är engagerade och skolan präglas av god sammanhållning och ett tryggt klimat.

 • Tingdammsskolan

  Tingdammsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/tingdammsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 71 54

  Besöksadress: Hans Winbergs väg 4

  På Tingdammsskolan är kunskap, glädje och gemenskap i fokus. Vi arbetar för att alla elever ska känna: Jag kan! Jag vill! Jag bryr mig! Alla elever ska känna att de lär sig och blir medvetna om sitt eget lärande samt känna sig sedda, hörda och respekterade och ges möjlighet att påverka vardagen i skola och på fritids. Föräldrar ska känna sig informerade och ges möjlighet att påverka. Eleverna ska lämna Tingdammsskolan med goda kunskaper, positiv självbild och nyfikenhet inför framtiden.

 • Rönnenskolan

  Rönnenskolan

  Webbplats: www.malmo.se/ronnenskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 41 60

  Besöksadress: Rönnbladsgatan 1C

 • Apelgårdsskolan 7−9

  Apelgårdsskolan 7−9

  Webbplats: www.malmo.se/apelgardsskolan-7-9

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 66 95

  Besöksadress: Sjöblads väg 4

  Apelgårdsskolan 7–9 är vackert belägen i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. Skolans inriktning är ”en skola i världen” där ambitionen är att våra elever ska få möjlighet att samverka med elever i andra länder. Vi satsar på språkutvecklande ämnesundervisning samt internationella projekt och utbyten. Digitalisering och teknologi är viktiga acceleratorer för lärandet. Allaktivitetshuset har verksamhet hos oss och erbjuder aktiviteter för eleverna efter skoltid.

 • Jensen grundskola Malmö

  Jensen grundskola Malmö

  Webbplats: www.jensengrundskola.se

  Huvudman: Fristående

  Telefonnummer: 0737-73 18 20

  Besöksadress: Östra Farmvägen 18

 • Möllevångsskolan

  Möllevångsskolan

  Webbplats: www.malmo.se/mollevangsskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 77 12

  Besöksadress: Friisgatan 34

  Möllevångsskolans vision och strävan är att våra elever ska bli vinnare i det framtida samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Vi arbetar alla för att skapa goda relationer, utveckla språket och hjälpa varje elev att lära sig på bästa sätt. För att följa elevernas kunskapsutveckling genomförs regelbunden uppföljning av resultaten på individ och gruppnivå.

 • Tygelsjöskolan

  Tygelsjöskolan

  Webbplats: www.malmo.se/tygelsjoskolan

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 040-34 69 12

  Besöksadress: Tygelsjö skolväg 11

 • Malmö International School

  Malmö International School

  Webbplats: www.malmo.se/internationalschool

  Huvudman: Kommunal

  Telefonnummer: 0733-23 70 37

  Besöksadress: Klerkgatan 2

  Malmö International School (MIS) is an IB World School providing international education for students aged 6–16, offering the PYP and the MYP. MIS is a place where our aim is that each and every student feels successful, appreciated and involved. The school is an international school where different cultures meet in unity, mutual respect and understanding. The IB Learner Profile is central to our educational philosophy and every member of the MIS community is considered learners. MIS is funded by Malmö stad which means that we have the opportunity to offer a very high level of education free of any charge.

 • Husieskolan