$queryString

Fakta om skolan

Besöksadress:
Telefonnummer:
Webbplats:
Huvudman:
Skolform:
Årskurser läsåret 2017/2018:
Årskurser läsåret 2018/2019:
Antal elever:
Antal elever per lärare:

Informationen uppdaterades 2018-07-19.