Augustenborgsskolan

Augustenborgsskolan är en mångkulturell skola. Vår vision är: Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan. Undervisningen utvecklas kontinuerligt för att möta våra elever på bästa sätt. Vi har en musikprofil från årskurs 7 samt möjlighet till utökad musikundervisning på mellanstadiet. Aktiva Augustenborgsskolan erbjuder eleverna fysisk aktivitet före, under och efter skoltid, ledarutbildning samt kunskap för en hälsosam livsstil. Vi samarbetar med Malmö FF och bostadsbolaget MKB.
Huvudentrén på Augustenborgsskolan.

Fakta om skolan

Besöksadress Ystadvägen 50
Telefonnummer 040-34 91 01
Webbplats www.malmo.se/augustenborgsskolan
Huvudman Kommunal
Skolform Förskoleklass, Grundskola
Årskurser läsåret 2019/2020 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Årskurser läsåret 2020/2021 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Antal elever läsåret 2019/2020 598

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster 13,9
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%) 76,3
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%) 75,6

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2018/2019. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng) 221,5
Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%) 57,1
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%) 57,7
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%) 80,3

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5 7.5
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5 4.4
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5 6.5
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5 6.3
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9 6.3
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9 4.5
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9 6.8
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9 5.6

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, höstterminen 2018).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära 5.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna 4.4
Mitt barn känner sig tryggt i skolan 6.4
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande 6.7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 4.5

Informationen uppdaterades 2020-03-13.