$left
$middle

Rapportera missförhållande i arbetsrelation med Malmö stad

Har du en arbetsrelation till Malmö stad och har uppmärksammat ett missförhållande som är av allmänintresse? Här finns information om hur du skyddat kan rapportera.

Malmö stad ska vara en organisation fri från oegentligheter. I det arbetet är visselblåsarfunktionen en av flera kanaler för att signalera om missförhållanden och oegentligheter.

Innan du gör en anmälan till visselblåsarfunktionen är det viktigt att du tar del av informationen nedan. Den beskriver vad du kan anmäla, vem som kan anmäla och vilket skydd du som visselblåsare har.

sv