Trygghetsmätningar och brottsstatistik

I Malmö görs trygghetsmätningar regelbundet och systematiskt av flera aktörer.

Brottsstatisk för Malmö - i korta drag

Den mest efterfrågade brottsstatistiken i korta drag från polisen, Malmö områdesundersökning och Brottsförebyggande rådet.

Polisens trygghetsundersökning

Polisen gör varje år en trygghetsmätning över hela landet som ser likadan ut i Sveriges alla kommuner.
Polisens trygghetsundersökning i Malmö 2018

Malmö områdesundersökning (MOMS)

Malmö stad gör tillsammans med polisen och Malmö universitet en fördjupande undersökning vart tredje år.
Malmö områdesundersökning 2018

Brottsstatistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik och producerar rapporter utifrån uppgifter från rättsväsendet. Brå ansvarar också för statistik om brott som bygger på insamling och analys av andra uppgifter, tex genom Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
BRÅs brottsstatistik 2018

 

Senast ändrad: 2019-05-24 16:04