Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Inskrivning i grundskolan för nyanlända

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsenheten för inskrivning i grundskolan. Vid besöket ska barnet och minst en vårdnadshavare (förälder) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas.

Inskrivningen är stängd den 3 december på grund av utbildning.

Vid besöket på Mottagningsenheten registreras barnet och får ansöka om skolplats. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsokontroll.

Introduktion och kartläggning

Mottagningsenheten förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Alla barn i årskurs 1–9 får efter inskrivningen stanna på Mottagningsenheten och får undervisning i svenska. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner under introduktionsperioden.

Kartläggningen är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig. Varje elev får på sitt starkaste språk visa vad han eller hon är bra på under de inledande samtalen på Mottagningsenheten.

Första samtalet

Första samtalet handlar om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språk eleven använder. Du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn i samtalet som hålls av en lärare.

Andra samtalet

Andra samtalet går ut på att ta reda på vilken läsförståelse ditt barn har på sitt modersmål samt vilken förmåga barnet har att använda matematiskt tänkande.

Beslut om årskurs

När kartläggningen är klar delas underlaget med barnets kommande skola där rektorn bestämmer vilken årskurs och undervisningsgrupp ditt barn ska gå i.

Skolstart för nyanlända barn

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år börjar i förskoleklass och fortsätter sedan i grundskolan i årskurs 1–9. Det är skolplikt från förskoleklass till och med årskurs 9, det vill säga i tio år.

Skolverket – Om svenska skolan på 14 olika språk

Elever i årskurs F (förskoleklass)

Barn i årskurs F börjar på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet. Som vårdnadshavare kan du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på genom det fria skolvalet.

Mer om det fria skolvalet

Elever i årskurs 1–8

Elever som ska börja i någon av årskurserna 1–8 startar efter 10 dagars introduktion på en skola som ligger nära bostaden eller i närområdet.

Elever i årskurs 4–9 utan läs- och skrivkunskaper

Elever i årskurs 4–9, som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål, erbjuds 4–6 månader i centrala klasser på Mottagningsenheten.

Elever i årskurs 9

Elever i årskurs 9 erbjuds i centrala förberedelseklasser på Mottagningsenheten hela läsåret. Stort fokus läggs på språkutveckling. Målet är att nyanlända elever så snabbt som möjligt ska lära sig det svenska språket och utvecklas i skolämnena.

Undervisningen i förberedelseklasserna motsvarar årskurs 9 på andra grundskolor i Malmö.