Publicerad 22 oktober 2020

22 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Inskrivning i grundskolan för nyanlända

Nyanlända barn och ungdomar i Malmö i åldern 6–16 år ska vända sig till Mottagningsenheten Skolstart Malmö för inskrivning i grundskolan. Vid besöket ska barnet och samtliga vårdnadshavare (föräldrar) vara med och barnets identitet ska kunna styrkas. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men bott utomlands och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

Öppettider för drop in

Tisdag, onsdag och torsdag 08.30-11.30


Besöksadress

Föreningsgatan 7 A

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Barn som fyller 6 år börjar i förskoleklass och fortsätter sedan i grundskolan i årskurs 1–9. Det är skolplikt från förskoleklass till och med årskurs 9, det vill säga i tio år.

För att skrivas in i grundskolan krävs att du/ni är folkbokförda i Malmö eller uppvisar ett dokument som visar att du/ni har ett boende i Malmö.

1. Första besöket på Mottagningsenheten

Vid besöket på Mottagningsenheten registreras barnet och får ansöka om skolplats. Därefter träffar barnet och vårdnadshavaren en skolsköterska som gör en hälsokontroll.

2. Kartläggning

Mottagningsenheten förbereder nyanlända skolbarn inför fortsatta studier på en skola i Malmö. Barnens tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner.

Kartläggningen är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig. Varje elev får på sitt starkaste språk visa vad han eller hon är bra på under de inledande samtalen på Mottagningsenheten.

Första samtalet

Första samtalet handlar om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och vilka språk eleven använder. Du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn i samtalet som hålls av en lärare.

Andra samtalet

Andra samtalet går ut på att ta reda på vilken läsförståelse ditt barn har på sitt modersmål samt vilken förmåga barnet har att använda matematiskt tänkande.

3. Beslut om skolplacering

När beslut om skolplacering är klart får du ett brev eller e-post om vilken skola ditt barn ska gå på. Skolan kommer även skicka ut ett välkomstbrev. För elever i årskurs 1–9 skickas kartläggningen till ditt barns kommande skola där rektorn bestämmer vilken årskurs och undervisningsgrupp ditt barn ska gå i.